KNTB Zlín: Nemocnice od listopadu otevírá provoz další anesteziologické ambulance

31 / 10 / 2014

Anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO) zlínské Krajské nemocnice T. Bati, a. s. (KNTB), zahajuje od listopadu 2014 provoz druhé anesteziologické ambulance. Zajišťovat bude předanestetické vyšetření, které je nezbytné pro kvalitní a komplexní přípravu pacienta před operací a anestezií. Nedílnou součástí vyšetření v anesteziologické ambulanci je pohovor lékaře s pacientem, podání informací o anestezii a podpis informovaného souhlasu. 

Nová ambulance je umístěna v přední části nemocnice v budově očního oddělení. Ordinační doba bude pondělí až pátek od 7.45 do 14.30 hodin.

     „Lékař - anesteziolog se specializovanou způsobilostí posoudí výsledky předoperačních vyšetření praktickým lékařem nebo internistou, které klient přinese s sebou do anesteziologické ambulance. Na jejich základě zhodnotí možná rizika anestezie a operace vzhledem ke zdravotnímu stavu pacienta, případně doporučí další doplňující vyšetření. Pacienta poučí o výhodách a rizicích jednotlivých druhů anestezie a navrhne vhodný druh anestezie a pooperační léčby bolesti. Vše pak pacient stvrdí svým podpisem v informovaném souhlasu s anestezií,“ řekl primář ARO, docent Tomáš Gabrhelík.

     „Otevřením druhé anesteziologické ambulance v KNTB opět zlepšujeme péči o naše pacienty. Zajistí jejich lepší připravenost k operaci v anestezii, sníží možná rizika a přispěje k informovanosti pacientů,“ sdělil ředitel KNTB Pavel Calábek.

Zdroj: kntb.cz

Unknown