KNTB Zlín: Krajská nemocnice pořídila přístroje za více než 62 miliony korun

07 / 09 / 2016

Zlínská Krajská nemocnice T. Bati, a. s. (KNTB), pořídila 14 nových přístrojů za více než 62 miliony korun. Je mezi nimi CT přístroj, upgrade angiolinky, RTG digitální skiagrafie, pojízdné RTG přístroje a sterilizátory. Přístroje zlepší diagnostiku, zkrátí objednací doby, sníží náklady spojené s vyšetřením pacientů. Nemocnice je pořídila v rámci programu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení KNTB“ a využila dotaci Ministerstva zdravotnictví ČR ve výši 50 milionů korun. Zbývající částku, 20 % z celkové hodnoty, uhradila ze svých zdrojů.

Angio_2016_IMG_3970     „Cílem je poskytnout pacientům kvalitní a dostupnou zdravotnickou péči, která je postavena na nejmodernějších medicínských postupech. Výhodou pro pacienty je, že v mnoha případech už nebudou muset dojíždět do spádových nemocnic,“ zdůvodnil nákup ředitel Pavel Calábek. 

Například nový CT přístroj je nutný zejména kvůli neustálému nárůstu indikací CT vyšetření, především ze stran komplexního onkologického centra. Zvyšují se také počty na intervenční zákroky pod CT kontrolou a počty akutních pacientů.

Na stávající angiolince jsou denně prováděny angiologické výkony. Modernizace zlepší její úroveň na srovnatelnou s nejnovějšími současnými angiolinkami. Výhodou upgrade proti pořízení nové angiolinky je výrazně kratší doba odstávky pracoviště, které je jediné svého druhu ve Zlínském kraji.

RTG digitální skiagrafie zajišťuje kompletní skiagrafické vyšetření pro všechny chirurgické obory KNTB. To znamená chirurgii, neurochirurgii, urologii, plastickou chirurgii, ortopedii, traumatologii, oddělení intenzivní péče operačních oborů, ARO, a to včetně jejich ambulancí. Slouží také pro celou interní kliniku. „Denní průchodnost se pohybuje mezi 120 až 160 pacienty z velké části hospitalizovaných. „V případě poruchy skiagrafického pracoviště u traumatologických ambulancí jako jediné zajišťuje snímkování pro zmíněná oddělení,“ dodal ředitel.

Nový RTG pojízdný přístroj je šetrnější k pacientům a zdravotníci ho denně využívají k jejich vyšetření na lůžku. RTG pojízdný s C-ramenem je zase nezbytný pro traumatologické a neurochirurgické sály.

„Pořídili jsme také devět parních sterilizátorů. Stávající jsou provozovány zhruba 15 let, což má za následek častější opravy. Obnovou bude zajištěn plynulejší a bezpečný chod nejen sterilizačního pracoviště, ale hlavně operačních sálů, které jsou na sterilizaci přímo závislé,“ řekl ředitel.

Doplnil, že v rámci zmíněného programu byla do budovy 23 (chirurgické obory) dodána nová úpravna vody pro sterilizaci a byl také pořízen informační systém pro sterilizaci.

Zdroj: kntb.cz