KNTB Zlín: Krajská nemocnice má nové primáře

KNTB Zlín: Krajská nemocnice má nové primáře
foto: www.kntb.cz/KNTB Zlín
06 / 07 / 2022

Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně má od 1. července tři nové primáře. Dva byli potvrzeni v dosavadních funkcích, jeden se stává primářem vůbec poprvé.

Do funkcí primářů byli potvrzeni MUDr. Jiří Palíšek, primář Oddělení zobrazovacích metod KNTB a MUDr. Martin Kučera, primář Urologického oddělení KNTB. Nově se v roli primáře představí MUDr. Vladimír Kalist jako primář Gynekologicko-porodnického oddělení KNTB.

MUDr. Jiří Palíšek pracuje na Oddělení zobrazovacích metod v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně jako lékař od roku 2000. Nejdříve byl v září roku 2020 pověřen vedením oddělení, od ledna roku 2021 zastával funkci primáře, ve které byl nyní po výběrovém řízení potvrzen. „Mojí prioritou je kromě medicíny především personální stabilizace. Bez kvalitních zdravotníků si nelze představit správně ošetřeného pacienta,“ konstatoval primář Palíšek

MUDr. Martin Kučera působil jako urolog dlouhodobě v Nemocnici Kyjov, na Urologickém oddělení v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně pracuje od roku 2019. Nejprve byl zástupcem primáře, v únoru roku 2021 se stal primářem a ve funkci byl nyní po výběrovém řízení potvrzen. „Mezi hlavní úkoly, které jsem si stanovil, řadím kvalitní postgraduální vzdělávání. A to jak u absolventů, tak u již atestovaných lékařů. Moderně vybavené pracoviště s vysoce specializovanými odborníky vede k péči o vysokém standardu. A o to se v KNTB snažíme.”

MUDr. Vladimír Kalist pracuje na Gynekologicko-porodnickém oddělení v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně od roku 2006. Během jeho působení na tomto pracovišti byl zástupcem primáře a vedoucím lékařem onkogynekologického centra. Nyní nastupuje po úspěšném výběrovém řízení do pozice primáře tohoto oddělení. „Mým hlavním cílem je podpořit rozvoj centra porodní asistence, které zajistí individuální přístup k rodičce a bude respektovat její přání. Chci také rozvíjet skvělou spolupráci s primáři gynekologicko-porodnických oddělení ve Zlínském kraji, ambulantními gynekology a komunitními porodními asistentkami.  Zkrátka vybudovat personálně stabilní oddělení na vysoké odborné úrovni, klientsky příjemné a vyhledávané."

„Vedení zdravotnických oddělení je pro nás samozřejmě obrovskou prioritou. S postavou primáře je úzce spojen chod oddělení, zaměstnanci, medicína, vlastně všechno, co je v nemocnici důležité. Proto je potřeba vybírat velmi uvážlivě. Novým primářům gratuluji a přeji jim v jejich náročné práci hodně úspěchů,“ řekl ředitel Krajské nemocnice T. Bati Ing. Jan Hrdý.

www.kntb.cz

 

Tagy článku