KNTB Zlín: K modernizaci perinatologického centra za 10 mil. korun využijeme Norské fondy

09 / 06 / 2015

Screenshot 2015-06-10 10.03.40

Zhruba 10 milionů korun si vyžádá modernizace perinatologického centra zlínské Krajské nemocnice T. Bati, a. s. (KNTB). Na projekt „Zvýšení úrovně komplexního dlouhodobého sledování neuromotorického vývoje dětí s perinatální zátěží v rámci Zlínského kraje“ požádala o grant z Norských fondů. Ministerstvo financí ČR schválilo grant ve výši šest milionů korun, tj. 60 % celkových výdajů. Zbývající čtyři miliony korun uhradí nemocnice z vlastních zdrojů. Projekt byl zahájen v lednu 2015 a ukončení je stanoveno na duben 2016.

„Za asi 9,5 milionu korun pořídíme 13 přístrojů pro novorozenecké, dětské, oční a ORL oddělení. Oční oddělení získá například sítnicovou kameru za více než čtyři miliony korun, novorozenecké spolu s dětským oddělením sonografický přístroj za téměř 2,5 milionu korun. Přes půl milionu bude stát dětský flexibilní rhino-laryngo videoendoskop pro ORL oddělení,“ vyjmenoval některé přístroje ředitel KNTB Pavel Calábek. Ostatní finance budou směřovat do zaškolení zdravotnického personálu a do řízení a administrace projektu.

V rámci projektu budou podpořeny ambulance novorozeneckého oddělení a oddělení, která spolupracují s perinatologickým centrem. Kromě již zmíněného dětského, očního a ORL to jsou ještě oddělení rehabilitační a neurochirurgické.

„Cílem je zkvalitnit diagnostickou a terapeutickou péči v oblasti očních vad, vrozených vad srdce, poruch srdečního rytmu, patologických nálezů mozku, srdce, dutiny břišní a další,“ řekl primář novorozeneckého oddělení KNTB Jozef Macko.

Novorozenecké oddělení KNTB pracuje od roku 1997 spolu s gynekologicko-porodnickým oddělením KNTB jako perinatologické centrum ustavené Ministerstvem zdravotnictví ČR. Centrum koncentruje veškeré závažné patologické stavy těhotenství a novorozeneckého věku nejen pro Zlínský kraj a patří mezi nejlepší taková pracoviště v ČR.

„Součástí perinatologického centra ve Zlíně je již po dobu několika let centrum prenatální diagnostiky, které významným způsobem zkvalitnilo a zpřesnilo záchyt vývojových vad a jiných patologií v těhotenství. Toto centrum je integrální součástí komplexní péče o rodičku a dítě v KNTB. Naše pracoviště se řadí svými kvalitativními i kvantitativními charakteristikami po bok velkých fakultních pracovišť,“ sdělil primář Macko.

Kvalita a rozsah péče poskytované dětem s perinatální zátěží je ovlivněna především stavem technické infrastruktury.

„Vybavení jednotlivých oddělení mnohdy neodpovídá současným požadavkům na rychlé a kvalitní určení příčiny problémů novorozenců. Cílem modernizace perinatologického centra je poskytovat včasnou a dokonalou diagnostiku pomocí nejmodernější přístrojové techniky. Hlavním přínosem bude možnost rychlé potřebné intervence tak, aby se zjištěná choroba u dítěte nerozvinula,“ zdůraznil primář.

„Porodnice a novorozenecké oddělení v naší nemocnici patří počtem porodů mezi největší pracoviště v České republice. V posledních letech se počet hospitalizovaných dětí pohybuje kolem 2500, z toho přibližně 400 dětí hospitalizujeme v oddělení resuscitační, intenzivní a intermediární péče. Realizací projektu zlepšíme přístup a kvalitu zdravotnických služeb dětem s perinatální zátěží. Kvůli potřebným vyšetřením nebudou muset rodiče s dítětem dojíždět do jiné nemocnice,“ doplnil ředitel.