KNTB Zlín: Diplom za celoživotní přínos české pediatrii pro MUDr. Petra Pešáka

13 / 10 / 2016

Česká pediatrická společnost ČLS JEP udělila v září Petru Pešákovi, bývalému primáři dětského oddělení KNTB, Diplom za celoživotní přínos české pediatrii.

pesak mudr    „Petr Pešák pracuje v dětském oddělení naší nemocnice od roku 1974, z toho 22 let byl v čele oddělení jako primář. Bez nadsázky lze říci, že počet nemocných dětí, o které se staral, dosahuje nejen stovek, ale až tisíců. Emeritní primář Pešák se o malé pacienty v KNTB stará i nadále. K získanému ocenění mu blahopřejeme,“ řekl ředitel KNTB Pavel Calábek.

„Primář Pešák se v našem oddělení specializoval na kardiologii a sonografii srdce jak u kardiologicky nemocných dětí, tak na kardiologii prenatální – právě v ní se stal na Zlínsku průkopníkem. Byl vždycky příkladným, pracovitým a spravedlivým šéfem. Jeho zásluhou vznikly v nemocnici také odborné pediatrické ambulance. Stále si ceníme jeho zkušeností, odbornosti a v neposlední řadě lidského přístupu k dětským pacientům,“ sdělila primářka dětského oddělení Lucie Svitálková.

 

 

Primář MUDr. Petr Pešák se narodil 21. 7. 1950 v Luhačovicích, absolvoval gymnázium v Uherském Brodě a medicínu, pediatrickou větev, vystudoval na Masarykově univerzitě       (dříve Univerzita Jana Evangelisty Purkyně) v Brně, promoval v roce 1974. Na dětské oddělení nemocnice ve Zlíně nastoupil v srpnu 1974 a pracuje zde doposud. Jako primář vedl dětské oddělení 22 let v letech 1990 - 2011. V roce 2003 byl ustanoven krajským konzultantem pro pediatrii a následně i zvolen do výboru České Pediatrické společnosti.

V dětském oddělení se záhy specializoval na kardiologii a sonografii srdce jak u kardiologicky nemocných dětí, tak na kardiologii prenatální, jejímž se stal na Zlínsku průkopníkem.

Pediatrii se učil od výborného odborníka a vzácného člověka, primáře MUDr. Tomáše Valouška, se kterým ho kromě pediatrie spojovala velká láska ke sportu a tenisu zvláště.  Od něho převzal preciznost, střízlivé medicínské uvažování a cit k dětem, jejich speciálním vývojovým a sociálním podmínkám i potřebám. Vždy postupoval maximálně klidně, citlivě a jemně se zásadou co nejmenší invazivity a působení bolesti. Uvědomoval si důležitost vlídného a přátelského prostředí pro pacienty a jejich doprovod. Jeho zásluhou se oddělení modernizovalo provozně, stavebně i kvalitním uměleckým designem.

Primář MUDr. Petr Pešák byl příkladným, důsledným, pracovitým a spravedlivým šéfem, který podporoval a vzbuzoval iniciativu svých spolupracovníků, zasloužil se velmi o vznik a rozvoj odborných pediatrických ambulancí, pro které nechal vedle sebe vyrůst erudované lékaře. Nebylo to pro něho jako šéfa jednoduché a pohodlné, protože v době stáží, seminářů a kongresů byla v oddělení většinou nouze o pracovité ruce. Přesto odborný růst svých spolupracovníků velmi podporoval a nezřídka byl jeho iniciátorem.    

Asi největším odborným a organizátorským počinem se ukázal nápad pořádat odbornou pediatrickou konferenci založenou na prezentaci kazuistických sdělení od široké odborné obce nejen pediatrické pro všechny pediatry se zájmem o obor, který se pořádá v jeho rodišti, Luhačovicích.  Étosem této konference mělo být a také se stalo naplnění hesla, že pediatrie je jen jedna. Setkávají se zde lékaři z nemocnic i ambulantních zařízení v nyní celkem vzácné jednotě.  Na důkaz, že tato konference bude trošku jiná, vymyslel název FESTIVAL KAZUISTIK. Ze skromných začátků v roce 1999 se konference rozrostla a rozkošatěla v oblíbenou, pestrou, a odborně kvalitní akci, která bývá pravidelně vyprodána do posledního místa. Od nutnosti shánění a připomínání přihlášek a odborných sdělení se Festival kazuistik přehoupl do pozice, kdy nemůže všechny zájemce uspokojit a pojmout. Jestli si člověk svou prací staví pomyslný pomník, primář MUDr. Petr Pešák si Festivalem kazuistik vystavěl velmi slušný monument.

 

MUDr. Lenka Ťoukálková

zástupkyně primářky

dětské odd. KNTB