KNTB zlepšila parkování

26 / 10 / 2015

Řidiči v areálu zlínské Krajské nemocnice T. Bati, a. s. (KNTB) mohou využívat nové parkovací plochy. Práce na jejich vybudování začaly zhruba před dvěma měsíci a vyžádaly si 6,65 milionů korun včetně DPH. Vzniklo celkem 53 parkovacích míst.

Screenshot 2015-06-10 10.03.40

 

 

„Vjezd do nemocnice je sice omezen, ale i tak scházejí místa na zaparkování. Nutné bylo zajistit parkování u nové lékárny, které je vyhrazeno pro její klienty, kde vzniklo 18 míst. Dosud museli řidiči parkovat před areálem,“ sdělil ředitel KNTB Pavel Calábek.Problémy se zaparkováním měli hlavně imobilní pacienti, ale i řidiči sanit, také v prostoru u hematologicko-transfuzního oddělení naproti budovy 21 – onkologie. Tady se podařilo vybudovat šest míst pro sanity a 29 pro ostatní řidiče.„Na pěší zóně u 21. pavilonu vznikl i prostor pro lavičky, kde si mohou pacienti i návštěvníci odpočinout. Záhony u parkoviště budou v nejbližší době osázeny okrasnými rostlinami a keři,“ doplnil ředitel. Současně s oběma parkovišti byl podél cesty od hlavní vrátnice k pavilonu 21 vybudován nový chodník.

Pacienti i návštěvníci za vjezd do areálu KNTB platí. Zdarma je pouze vjezd na dobu 30 minut pro vyložení nebo naložení pacienta. Za každých dalších započatých 30 minut řidič zaplatí 20 Kč. Řidiči mohou auta zaparkovat také v parkovacím domě, který je mimo areál nemocnice. Pro pacienty a veřejnost je v něm v přízemí vyčleněno 126 míst a první hodina parkování je zdarma. Za každou další započatou hodinu zaplatí řidič 10 Kč. Zlínskénovinky.cz informovala Karla Havlíková, tisková mluvčí KNTB.

 

Zdroj: KNTB