KNTB Zlín: Diabetologické pracoviště opět Diabetologickým centrem pro ČR

15 / 06 / 2016

Diabetologické pracoviště zlínské Krajské nemocnice T. Bati, a. s. (KNTB), bylo letos Ministerstvem zdravotnictví ČR opět jmenováno Diabetologickým centrem pro Českou republiku, a to společně s prestižním diabetologickým pracovištěm IKEM v Praze. Stalo se tak na návrh prezídia České diabetologické společnosti.

„Péče o diabetiky v KNTB má dlouholetou tradici. Zdejší Interní klinika vedená profesorem Jaroslavem Rybkou již začátkem 80. let iniciovala a koordinovala první diabetologický program v Evropě,“ řekl ředitel KNTB Pavel Calábek.

Později pak bylo zlínské diabetologické pracoviště jmenováno Centrem světové zdravotnické organizace pro studium diabetu a od roku 1989 bylo koordinačním centrem pro realizaci Saintvincentské deklarace v Evropě.

„V současnosti vede kolektiv vynikajících odborníků diabetologů a endokrinologů v KNTB Alena Adamíková. Centrum úzce spolupracuje se všemi dalšími odborníky pečujícími o diabetiky, především s internisty a praktickými lékaři. Nejenom úroveň péče se tomuto kolektivu podařilo udržet, ale naopak ještě péči zlepšit o nejmodernější diagnostické a léčebné metody,“ sdělil profesor Rybka.

Diabetes mellitus je podle něho stále závažnějším problémem na celém světě. „Počty diabetiků neustále vzrůstají, a to se týká i České republiky. Vždyť již každý desátý náš spoluobčan trpí diabetem. A zvláště závažným faktem je nárůst počtu diabetiků v dětském věku. V ČR je evidováno na milion nemocných s diabetem,“ řekl Rybka.

V evidenci diabetologického centra v KNTB je v současnosti cca 4500 dospělých pacientů. „Výrazně, stejně jako ve všech civilizovaných zemích, převládají počty pacientů s diabetem II. typu. Ti tvoří kolem 90 procent,“ dodal profesor.

 

Diabetologické centrum zahrnuje následující pracoviště KNTB:

 • Oddělení eliminačních metod (hemodialýzy, peritoneální dialýza)
 • Angiologické pracoviště
 • Cévně chirurgické pracoviště
 • Pracoviště intervenční radiologie
 • Rehabilitace
 • Ortopedie
 • Oční pracoviště
 • Neurologické pracoviště
 • Kardiologické pracoviště (vč. invazivní kardiologie a antiarytmiky)
 • Gastroenterologické pracoviště
 • Endokrinologie
 • Gynekologicko – porodnické pracoviště

Integrální součástí Diabetologického centra je metodicky i technicky špičkově vybavené pracoviště biochemické (případně imunochemické), radioizotopové a zobrazovacích metod.
Podrobnosti viz www stránky České diabetologické společnosti, která zajišťuje akreditaci Diabetologických center.

 Zdroj: bnzlin.cz