KNTB obhájila statut centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem

12 / 08 / 2015

Statut centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem (cévní mozkovou příhodou) obhájilo neurologické oddělení zlínské Krajské nemocnice T. Bati, a. s. (KNTB). Specializovaným iktovým centrem je zlínské pracoviště od ledna 2011 a letos Ministerstvo zdravotnictví ČR statut potvrdilo na dobu do konce prosince 2020.

Screenshot 2015-06-10 10.03.40

„Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo výzvu k podání žádosti o udělení statutu a my jsme ji letos v dubnu podali s potřebnými podklady. Jednalo se například o údaje o rozsahu a objemu vysoce specializované zdravotní péče, o technickém a věcném vybavení zdravotnického zařízení, personálním obsazení nebo počtu pacientů, kterým byla v centru tato péče poskytnuta,“ sdělil ředitel KNTB Pavel Calábek.

„Na jednotce intenzivní péče (JIP) neurologického oddělení skončilo loni 413 pacientů s cévní mozkovou příhodou (CMP) vzniklou z různých příčin a důvodů. Moderní trombolytickou léčbu jsme poskytli 64 pacientům s ischemickou cévní mozkovou příhodou, což činí více než 10 procent pacientů s tímto typem cévní mozkové příhody,“ řekl primář neurologického oddělení KNTB Jan Bartoník.

Celkem bylo na neurologické JIP v roce 2014 hospitalizováno 583 nemocných. Ostatní pacienti zde byli hospitalizováni kvůli jiným akutním neurologickým onemocněním vyžadujícím intenzivní péči, jako jsou epileptické záchvaty, neuroinfekce atd.

V říjnu 2012 bylo iktové centrum nově vybaveno přístrojovou technikou a vyměněna byla většina stávajících přístrojů. Centrum tak získalo mj. moderní monitorovací systém ke sledování životních parametrů, nové ultrazvuky a ventilátory, resuscitační a JIP polohovací lůžka s antidekubitními matracemi, robotické rameno pro terapii horní končetiny nebo dynamický chodník pro nácvik správné chůze.

Cévní mozkové příhody jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí a nejčastější příčinou invalidity u lidí středního a vyššího věku. Česká republika patří k zemím s nejvyšším výskytem CMP a úmrtnost proti vyspělým zemím je téměř dvojnásobná.

„Nejúčinnějším prostředkem ke snižování těchto nepříznivých ukazatelů je právě koncentrace péče o tyto pacienty do vytvořené sítě specializovaných iktových center. I díky zřízení a modernímu vybavení iktového centra můžeme každým rokem ošetřit stále víc pacientů,“ dodal primář Bartoník.