KNTB: Nárůst počtu operací se blíží, většina „transfúzek“ v kraji se na návrat k normálu připravuje

KNTB: Nárůst počtu operací se blíží, většina „transfúzek“ v kraji se na návrat k normálu připravuje
foto: kntb.cz
24 / 04 / 2020

Většina hematologicko transfúzních oddělení nemocnic založených Zlínským krajem se připravuje na očekávaný nárůst počtu operací v květnu, který bude spojený se zvýšenou spotřebu krve od dárců. Zároveň budou nadále zachovávat zvýšená bezpečnostní opatření, která chrání dárce i zdravotníky před možnou nákazou nemocí COVID-19.

Z hlediska počtu odběrů se už k běžnému režimu vrátila Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Na rozdíl od minulých týdnů, kdy mohli přijít pouze zvaní dárci nebo ti s negativními krevními skupinami, které byly neustále potřeba, se nyní mohou dostavit všichni zájemci, kterým to umožní aktuální zdravotní stav a dodržená lhůta od posledního odběru. „Chceme ale dárce poprosit, aby sledovali stavy krevních skupin, které zveřejňujeme na webových stránkách nemocnice. Pokud některé budeme mít dost, budeme rádi, pokud dárce s touto krevní skupinou svou návštěvu odloží na vhodnější dobu. Všem dárcům zároveň děkujeme za přízeň, kterou nám věnují i v tomto nelehkém období,“ sdělila Jana Pelková, primářka hematologicko-transfúzních oddělení ve zlínské a vsetínské nemocnici.

Vsetínská nemocnice zareagovala na snížení počtu operací, a tedy i menší spotřebu krve tak, že odběry provádí v posledních týdnech pouze u pozvaných dárců s negativními krevními skupinami a s 0+. Zvát je bude i v květnu, od tohoto měsíce se však jejich počet začne postupně zvyšovat a pozvánky budou dostávat i lidé s A+ a B+. Od 4. května plánují zdravotníci znovuobnovení odběrů plazmy. Bližší informace a odpovědi na nejčastější dotazy jsou k dispozici na webu Vsetínské nemocnice.

Systém odběru pouze od zvaných dárců zavedli od nástupu koronavirové pandemie i v Uherskohradišťské nemocnici. „Dárce zveme na konkrétní čas, aby nedocházelo k jejich kumulaci v odběrových prostorách a zvyšování rizika nákazy, jak u nich, tak u zdravotníků. Dárci všechna opatření respektují a jsou vstřícní, za což jim náleží naše poděkování. V režimu zvaní budeme pokračovat i nadále, počty pozvaných ale začneme zvyšovat,“ prohlásila Marta Černá, primářka hematologicko transfúzního oddělení Uherskohradišťské nemocnice.

Na „transfúzce“ v Kroměřížské nemocnici se na možný nárůst počtu operací zatím nechystají, nicméně vývoj pozorně sledují. Aktuálně přijímají méně dárců než před nástupem koronavirové pandemie. „Režim odběrů jsme rozvolnili, tento stav potrvá až do konce dubna. Potom uvidíme,“ konstatovala Zdena Hřebačková, primářka transfuzního a hematologického oddělení. Také ona vyjádřila poděkování všem, kteří i za současné komplikované situace přišli do nemocnice krev darovat.

Zdroj: kntb.cz

Tagy článku