KNL: Ekonomická situace Krajské nemocnice Liberec

25 / 11 / 2014

Průběžný hospodářský výsledek Krajské nemocnice Liberec je za prvních deset měsíců letošního roku ve výši 59 milionů korun, přičemž zisk liberecké nemocnice činí 51 milionu korun a turnovské nemocnice dalších 8 milionů korun. 

„Finanční situace KNL je dobrá. Krajská nemocnice Liberec má dostatek finančních prostředků na úhradu svých závazků, které platí řádně a včas. Díky tomu jsme mohli některým kategoriím zaměstnanců zvýšit mzdy. Jedná se především o zdravotní sestry a dělnické profese,“ řekl generální ředitel a předseda představenstva KNL, a.s. MUDr. Luděk Nečesaný, MBA.

Díky dobré ekonomické kondici neomezuje Krajská nemocnice Liberec jako celek poskytovanou péči, což se standardně s koncem roku děje v mnoha zdravotnických zařízení v České republice.

 Zdroj: nemlib.cz

748