KN Liberec: Zkvalitnění hospitalizační péče

23 / 06 / 2015

787

Krajská nemocnice Liberec, a.s. uplatnila v  únoru 2014 žádost o dotaci v rámci 39. kola výzvy regionálního operačního programu NUTS II - Severovýchod prioritní osy 2 - Rozvoj městských a venkovských oblastí tj. projekt „Zlepšení kvality hospitalizační péče KNL, a.s.“ Předmětem projektu bylo pořízení 10 kusů lůžek pro intenzivní péči ( JIP a ARO) vč. matrací a 150 kusů moderních plně elektricky ovládaných nemocničních lůžek vč. matrací a nočních stolků v celkové hodnotě cca 8 650 00,- Kč.

Žádost byla vybrána k financování, a v průběhu měsíce června 2015 bylo do nemocnice na odd. JIP a ARO dodáno 10 speciálních lůžek vč. matrací. Novými elektricky polohovatelnými lůžky byla vybavena oddělení interny, revmatologie, plicní, rehabilitace, odd. následné péče (LDN), oční, ÚČOCH, ORL odd. gynekologie, porodnice, odd. infekční a kožní. Dodavatelem těchto lůžek byla společnost LINET spol. s r.o.

Stávající mechanická lůžka byla nahrazena elektricky ovládanými lůžky, která usnadní pracovní podmínky zdravotního personálu zejména zdravotních sester. Projekt přispěl ke zkvalitnění úrovně hospitalizační péče pacientů ve smyslu zvýšení bezpečnosti, komfortu, zlepšení zdravotní péče a přístupu k věcem každodenní potřeby.