KN Liberec: V nemocnici je jediný ordinariát soudního lékařství v kraji

01 / 03 / 2015

Krajská nemocnice Liberec provozuje od února 2015 jediné oddělení soudního lékařství v Libereckém kraji. Díky sloučení jabloneckého a turnovského pracoviště soudního lékařství, které bylo provozováno dvěma subjekty – Krajskou nemocnicí Liberec a Nemocnicí Jablonec nad Nisou – je nyní jediným kontaktním místem pro policii liberecká nemocnice.

„Krajská nemocnice Liberec provedla personální změny ve vedení oddělení patologie, jehož primářem se od Nového roku stal doc. MUDr. Tomáš Jirásek, Ph.D., který si okolo sebe vytvořil tým, jenž se zabývá soudním lékařstvím. Vedoucím lékařem se stal zkušený soudní lékař MVDr. MUDr. Tomáš Adámek a s libereckou nemocnicí začali spolupracovat také soudní znalci prim. MUDr. Pavel Srna, který několik let prováděl soudní pitvy v jablonecké nemocnici a prim. MUDr. Jiří Hladík, který je přednostou Ústavu soudního lékařství FNKV a 3. LF UK v Praze. Vytvořili jsme tak komplexní pracoviště pro potřeby soudního lékařství, které je také navázáno na oddělení soudní toxikologie,“ řekl předseda představenstva a generální ředitel Krajské nemocnice Liberec MUDr. Luděk Nečesaný, MBA.

Změny, které Krajská nemocnice Liberec realizovala, vyhovují také policistům, kteří s tímto oddělením velmi často spolupracují. Pouze vloni se v Libereckém kraji uskutečnilo 125 soudních pitev. „Jsem rád, že se problém pitev řeší systémově a máme jednoho partnera, který bude fungovat ve prospěch celého kraje. Toto pracoviště zahrnuje všechny činnosti soudního lékařství,“ zmínil policejní ředitel Krajského policejního ředitelství Libereckého kraje plk. Mgr. Vladislav Husák. Vyřešení nepřehledné situace, která v Libereckém kraji panovala, si pochvaluje i náměstek pro trestní řízení Krajského policejního ředitelství Libereckého kraje plk. Ing. Ondřej Musil: „Podle mého názoru si Liberecký kraj zasloužil plnohodnotné pracoviště soudního lékařství. Vidím v tom zkvalitnění práce při vyšetřování závažné kriminality, jako jsou například vraždy nebo těžká ublížení na zdraví. Navíc při jednáních s MUDr. Adámkem jsme si již nastavili kritéria naší spolupráce a jsem rád, že došlo ke vzájemné shodě.“

Model spolupráce oddělení patologie a soudního lékařství je v České republice ojedinělým. „Ve většině nemocnic funguje oddělení patologie a soudního lékařství odděleně. Nám se ale podařilo najít shodu a součástí komplexně poskytovaných služeb je i toxikologie,“ konstatoval primář oddělení patologie doc. MUDr. Tomáš Jirásek, Ph.D, který do liberecké nemocnice přišel z pražské Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a přivedl s sebou i zkušené kolegy. „Pevně věřím, že tento modul je životaschopný a z ekonomického hlediska mnohem úspornější, protože nám umožňuje sdílet laboratoře a pitevnu, které jsou stejné pro obě oddělení,“ dodal MVDr. MUDr. Tomáš Adámek.

Soudní lékaři provádí pitvy pro potřeby policie, ale zejména tzv. pitvy zdravotní u zemřelých, u nichž ohledávající lékař není schopen stanovit příčinu smrti. Provedení soudních pitev si pak hradí sama policie, která za ně v roce 2014 zaplatila 2,35 miliónu korun. Pitvy, které soudní lékaři provádí jako tzv. zdravotní, hradí pojišťovna zemřelého. V roce 2014 jich lékaři v Krajské nemocnici Liberec provedli 268 a pojišťovny za ně zaplatily 2,86 miliónu korun.

Zdroj: nemlib.cz

769