KN Liberec: Sestry liberecké nemocnice se učí, jak se domluvit s neslyšícími

12 / 11 / 2014

Základy znakového jazyka, který má zlepšit komunikaci s neslyšícími pacienty, se nově učí 20 všeobecných sester a jedna ošetřovatelka Krajské nemocnice Liberec.

S nabídkou kurzu znakového jazyka přišla obecně prospěšná společnost Tichý svět. „Kurz má pět lekcí, každá trvá dvě hodiny. Zdravotníci se v něm naučí základní fráze nebo otázky, které jsou v jejich práci důležité. Budou se umět zeptat co se stalo, co pacienta bolí, jaké je jeho datum narození nebo zda je pojištěn. Nebo mu také dokáží po ukončení kurzu ve znakovém jazyce říci, že se chystají píchnout mu injekci nebo ho uklidnit, že se nemusí bát bolesti,“ vysvětluje manažerka liberecké pobočky Tichého světa Lydie Charouzová.

Ze strany zdravotnického personálu nemocnice je o tuto formu vzdělávání obrovský zájem. „Původně se měla školit jen skupina deseti lidí, nakonec jsme se ale dohodli, že se budou ve znakovém jazyce školit skupiny dvě. I tak je ale řada sester, na které se zatím nedostalo," říká ředitelka pro ošetřovatelskou péči nemocnice Mgr. Marie Fryaufová. I proto by chtěla v příštím roce ve spolupráci s Tichým světem pokračovat a nechat ve znakovém jazyce proškolit i další zaměstnance. „Určitě se dostane na ošetřovatelský personál v Panochově nemocnici v Turnově. A pokud dojde k dohodě o rozsáhlejším kurzu, budu i pro to, aby se vyškolili vybraní pracovníci ambulancí. Ti by v případě potřeby přišli s neslyšícím pacientem komunikovat třeba i na jiné oddělení nemocnice,“ doplňuje Fryaufová.

Liberecká nemocnice v současné době využívá ke komunikaci s neslyšícími speciální tablet, kterým se lze 24 hodin denně spojit s tlumočníkem do znakového jazyka. I ten získala od obecně prospěšné společnosti Tichý svět.

Zdroj: nemlib.cz

744