KN Liberec: Onkocentrum otevřelo zrekonstruované ambulance

17 / 02 / 2015

Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice Liberec přivítalo v nových ambulancích své pacienty.

Deset měsíců trvaly stavební práce na přístavbě a modernizaci budovy Komplexního onkologického centra (KOC) Krajské nemocnice Liberec. První etapa této rekonstrukce byla dokončena a prostory začaly v pondělí 16. února 2015 kompletně sloužit především ambulantní provozy pacientům klinické onkologie a radiační onkologie. V rámci druhé etapy, která by měla skončit v dubnu letošního roku, projde rekonstrukcí i lůžková část onkocentra. Třetí etapa počítá na podzim s instalací nového lineárního urychlovače.

 

Náklady na rekonstrukci a přístavbu prostor činí bezmála 40 milionů korun. „Kromě rekonstrukce prostor jsme museli také přistavět část objektu, do kterého chceme umístit nový lineární urychlovač. V rámci akce byly kompletně modernizovány prostory v prvním podzemním podlaží a v prvním nadzemním podlaží,“ doplnil generální ředitel a předseda představenstva Krajské nemocnice Liberec MUDr. Luděk Nečesaný, MBA. Právě přístavba pro druhý lineární urychlovač - používaný k ozařování onkologických pacientů - byla nejnákladnější částí stavby. Kvůli radiačnímu záření musely být stěny kobky pro lineární urychlovač odstíněny a vystavěny ze speciálních magnetitových směsí o hmotnosti cca 3850 kg/m3, což je zhruba dvojnásobek standardních betonových směsí.

Díky modernizaci se rozšířila kapacita nejenom čekáren, ale také vyšetřoven a prostor pro aplikaci chemoterapie. Počet lůžek pro podávání ambulantní chemoterapie se zvýšil z 8 na 15. „Trend moderní onkologie - převést většinu péče do ambulantního provozu - vyžaduje větší prostorové nároky pro podávání systémové léčby a pro kontroly chronických pacientů. To je touto první etapou splněno,“ vysvětlil přednosta Komplexního onkologického centra Krajské nemocnice Liberec MUDr. Jiří Bartoš, MBA.

„Změnily se i dispozice prostor v prvním nadzemní podlaží, které je nyní rozděleno do dvou provozních celků – ambulantní trakt – barevně odlišený jako modrá zóna. Druhou částí je chemoterapie, která tvoří zelenou zónu. Prostory pro radioterapii v prvním podzemním podlaží jsou pro orientaci pacientů označeny jako žlutá zóna,“ vysvětlila vrchní sestra onkocentra Mgr. Dana Hrstková.

V průběhu rekonstrukce fungovalo onkocentrum v náhradních prostorách. „Po celou dobu první etapy byla naše ambulance v provizorních podmínkách onkochirurgie, kam se nyní přechodně přestěhovala i lůžková část onkocentra.  Přestavba vyžadovala velké pochopení a vstřícnost nejen od pacientů ale také od veškerého personálu,“ konstatoval přednosta Bartoš, který také poděkoval personálu chirurgického centra, jež poskytlo své prostory.

Zdroj: nemlib.cz

765