KN Liberec: Není kýla jako kýla

31 / 10 / 2014

Je půl druhé odpoledne. Lékařský tým pod vedením specialisty MUDr. Jiřího Škacha právě dokončuje šestihodinovou operaci kýly, která se pro svůj rozsah řadí do kategorie monstrózních či gigantických defektů.

Právě na ně se specializuje Kýlní centrum Krajské nemocnice v Liberci. Během operace, která začala krátce po osmé hodně ráno, se pětašedesátileté pacientce odstranilo víc než pět kilogramů přebytečné kůže, kterou uvolněná břišní stěna vytlačila. „Souběžně byl zrušen umělý vývod, odstraněna část tlustého i tenkého střeva, aby se zmenšil obsah břišní dutiny, odstraněn žlučník, slepé střevo a po dohodě s gynekologem i jeden vaječník," popisuje vedoucí týmu Kýlního centra MUDr. Jiří Škach. Teprve potom mohli chirurgové odstraňovat mnohaleté srůsty a defekty a s pomocí speciální podpůrné síťky zpevnit břišní stěnu. Podobné zákroky jsou svou náročností často srovnatelné s nejtěžšími orgánovými operacemi.

Jak ale vysvětluje MUDr. Jiří Škach, nejde zpravidla jen o zanedbané kýly. „Tyto složité operace se týkají pacientů, kteří v minulosti prodělali operaci nebo řadu operací v oblasti břicha. Jako nežádoucí důsledek došlo k rozvoji až extrémně velikých kýl nebo vznikly defekty břišní stěny bez funkční svalové vrstvy, kde jinde vznikly střevní píštěle, chronické vředy nebo špatně fungující umělé vývody střeva. Každý případ je naprostým unikátem a je třeba volit naprosto individuální přístup ještě více než v jiných oblastech chirurgie.

Jediná šance

Operace tohoto typu jsou jedinou a poslední šancí pro některé pacienty, kteří by jinak byli po zbytek života invalidní, trvale omezeni v pohybu, práci, sportu, ale třeba i v sexuálním životě. „Tito lidé jsou bez operace nejen z estetického hlediska před svým okolím trvale diskvalifikováni," říká specialista. Jak ale jedním dechem dodává, právě tomuto poměrně nevděčnému odvětví chirurgie, jakým velké kýly jsou, bývá na ostatních pracovištích v České republice věnována pozornost jen okrajově, pokud vůbec. V libereckém Kýlním centru tento ojedinělý program naopak systematicky rozvíjejí spolu se stále více žádanou postbariatrickou chirurgií. O co se jedná?

„U pacientů, u kterých došlo k výrazné redukci váhy v důsledku cíleného operačního výkonu (bariatrie) bývá nutné řešit problémy s přebývající kožní tkání v břišních partiích. Odstranění převislé kůže na břiše ze zdravotní indikace provádíme jako součást následné péče," popisuje lékař.

Operace „all inclusive"

Kýlní centrum navíc úzce spolupracuje s Centrem metabolické chirurgie v Turnově, kde má chirurgie obezity dlouhodobou tradici. „Pacientům s problematikou velkých kýl nebo i velkým kožním převisem na břiše se věnujeme ve specializované poradně. A nezřídka dokáží zdejší odborníci vyřešit společně s kýlou i další problémy v oblasti břicha. „Při takových „multiorgánových" výkonech pak může být zároveň odstraněn žlučník, srůsty, slepé střevo, gynekologické orgány, část žaludku nebo provedena preventivní operace žaludku při pálení žáhy. Někdy jsou tyto operace v Liberci pacientům nabízeny jako „vše v jednom" nebo též „all inclusive"," shrnul lékař.

Vždy se najde nějaké řešení, říká chirurg Jiří Škach

O novinkách v problematice a unikátním řešení velkých (monstrózních) kýl a rozšíření kapacity na operační sály nemocnice Turnov hovoří vedoucí chirurg Kýlního centra Krajské nemocnice Liberec a.s. MUDr. Jiří Škach.

Můžete operací vyřešit jakoukoliv břišní kýlu?

Při technických možnostech a zkušenostech, které máme, lze považovat jakoukoliv kýlu za operačně řešitelnou. Pokud jsou v této oblasti limity, jsou prakticky vždy na straně pacienta. Tedy pokud je těžce nemocný a operaci by nezvládl, nebo je pro něj zákrok z nějakého důvodu příliš rizikový.

Můžete uvést nějaký konkrétnější příklad?

Pro pacienta, kterému byla například v důsledku několika předchozích operací odstraněna pro komplikace většina střeva, je bezpečnější, když bude dál žít s velkou a nevzhlednou kýlou, než aby riskoval nechtěné, ale vynucené odstranění další části střeva pro srůsty a byl do konce života odkázán na doplňkovou výživu v infuzích. To jsou ale extrémy v extrému. Operace nedoporučujeme ani lidem s velmi sníženou imunitou, onkologickým pacientům. Ani pacienti s těžkými dechovými potížemi (chronická obstrukční choroba nebo rozedma plic) nejsou vhodnými kandidáty pro tento typ operací.

Co může pacient po indikaci k operaci monstrózní kýly očekávat?

Pacient nejprve nosí několik týdnů jeden až více břišních kýlních pásů a simuluje tak částečně pooperační stav, kdy jsou orgány obsažené v kýle navráceny do břišní dutiny. Někdy se i uměle vhání plyn do břišní dutiny. V mnoha případech je podmínkou úspěšné operace kýly výrazná redukce váhy. Při plastikách břišní stěny bývá odstraněno nezřídka 4-7 kg kůže a podkožní tukové tkáně.

Jak dlouho trvá hospitalizace?

Zpravidla do druhého dne po operaci je pacient hospitalizován na jednotce intenzivní péče, kde po často dlouhém a náročném výkonu odpočívá za stálého monitorování zejména dechových a ledvinných funkcí. Další hospitalizace na běžném oddělení trvá při nekomplikovaném průběhu asi týden. Hned po zhojení stoupne pouhou operací svalová síla břišní stěny o 40 procent oproti stavu s kýlou a vzhledem k technikám, které používáme, je tento stav tréninkem možné ještě dále vylepšovat.

Přicházejí k vám i pacienti z jiných regionů?

Nezřídka se na nás obracejí pacienti, kterým byla na jejich spádové chirurgii nebo na pracovišti (často i fakultním), kde prodělali nějaký složitý operační břišní výkon, řečeno, že tato kýla již „nelze" operovat. Kromě toho ale přichází celá řada pacientů k řešení nekomplikované kýly, protože se u nás preferují šetrné miniinvazivní operační přístupy (např. laparoskopie a mnohé další) a že používáme nejmodernější typy implantátů (např. speciálně tvarované 3D síťky).

Jak dlouho se na operace čeká?

Záleží na typu výkonu. Na našem pracovišti provedeme přes 400 operací kýl za rok. Aby se se stoupajícím zájmem neprodlužovala čekací doba na operaci, využíváme i operační sály v Turnově. Snahou je nepřesáhnout čekací dobu 2-3 měsíce.

Musí si pacient za implantáty nebo v případě kožní plastiky připlácet?

Ne, zatím je vše hrazeno ze zdravotního pojištění.

Každý pacient s kýlou může přijít i bez doporučení, v úterý mezi 9 -12 hod. do poradny Kýlního centra. Pro pacienty ze vzdálenějších míst je lépe se telefonicky objednat na tel. 48 531 2478. Vždy se najde nějaké řešení.

Zdroj: nemlib.cz, denik.cz (text i foto)

740