KN Liberec: Nemocnice má nové CT

19 / 06 / 2014

Nejmodernější CT přístroj SOMATOM Definition Flash 2 x 128 od firmy Siemens používají od čtvrtka lékaři k diagnostickým vyšetřením pacientů v Krajské nemocnici Liberec.

Nový přístroj, který patří k absolutní světové špičce mezi CT skery, je extrémně rychlý, významně snižuje radiační zátěž pacienta a navíc umožňuje provádět vyšetření, která dosud na přístrojích starší generace nebyla možná či jen s výrazným omezením. „Velkou předností je schopnost zobrazit věnčité - koronární – srdeční tepny bez nutnosti invazivního katetrizačního vyšetření. Umí rovněž mnohem přesněji zobrazit průtok krve mozkem, což se uplatňuje zejména při diagnostice akutních cévních mozkových příhod. V mnoha případech také nahradí invazivní angiografii, což je rentgenové zobrazení cév při zobrazení tepenných výdutí,“ vyjmenoval přednosti primář radiodiagnostického oddělení Krajské nemocnice Liberec MUDr. Ladislav Endrych.

Podle ředitel sektoru Healthcare, Siemens, s.r.o. Ing. Vratislava Švorčíka má nyní liberecká nemocnice přístroj nejvyšší kategorie. „Díky svým technickým vlastnostem umožňuje za použití dvou systémů rentgenek a detektorů (dual source) velice kvalitní zobrazení srdce a koronárních tepen, za použití minimální dávky (do 1mSv) na pacienta. Vyniká rovněž rychlostí, kde umožňuje skenovat (snímat data pacienta) s rychlostí až 45 cm/sec., což je velkou výhodou pro použití v traumatologii, kde např. umožňuje nasnímat úsek těla o délce 165 cm za méně než 5 vteřin nebo rychlost při vyšetření plic bez nutnosti zadržování dechu (do 0,7 sec.),“ upřesnil Ing. Vratislav Švorčík s tím, že špičková kvalita výsledných snímků dále zpřesní diagnózu a přitom přístroj zachovává rentgenovou zátěž na minimu, což je výhodou i u dětských pacientů, nebo preventivních vyšetření.

Moderní přístroj koupila Krajská nemocnice Liberec z evropských prostředků prostřednictvím Regionálního operačního programu.„Náklady na nákup přístroje a stavební úpravy přišly Krajskou nemocnici Liberec na 36 milionů korun, přičemž 85 procent z celkové částky jsme získali z evropských prostředků a ze svých peněz zaplatíme zbývajících 15 procent tedy necelých 5,5 milionu korun,“upřesnil generální ředitel Krajské nemocnice Liberec MUDr. Luděk Nečesaný, MBA.

Nově zakoupený přístroj znamená výrazný posun v diagnostice pacientů. Dosud lékaři vyšetřovali pacienty jedním spirálním CT přístrojem Philips Brilliance, který byl na konci minulého roku upgradován ze 16 řadého na přístroj se 64 řadami detektorů. Na místě současného nového přístroje Siemens byl v minulosti umístěn konvenční přístroj CT firmy GE, který byl instalován již v roce 1991. Přístroj v posledních letech již nesplňoval parametry pro diagnostické vyšetřování pacientů a byl používán jako intervenční CT pro navigaci radiologických intervenčních výkonů punkce, biopsie, drenáže a také pro minimálně invazivní CT navigované operační výkonynapříklad osteosyntézy páteře a pánve,“ popsal primář Endrych. Lékaři podle něho předpokládají, že CT navigované zákroky budou moci v budoucnu provádět na obou v současnosti instalovaných přístrojích, pokud to kapacita přístrojů umožní.

CT přístroj je pro diagnostiku pacientů v liberecké nemocnici zcela klíčovým. V roce 2013 zde lékaři provedli 24 479 vyšetření, což je v průměru 67 vyšetření denně včetně svátků a víkendů.

Předpokládáme, že na novém přístroji v letošním roce provedeme přibližně 8 až 1tisíc vyšetření, v příštím roce pak okolo 15 000 vyšetření, z toho dominantně pacienty s cévním onemocněním (CT koronarografie, CT angiografie, perfuse mozku), onemocněním střev (virtuální kolonoskopie) i pacienty s neurologickými onemocněními (CT mozku), s plicní embolií a podobně,“ uzavřel primář MUDr. Ladislav Endrych, který zároveň vyjádřil přesvědčení, že zprovozněním nového CT se významně podaří zkrátit čekací lhůty na vyšetření, které byly dosud okolo dvou až tří týdnů u ambulantních pacientů.

Zdroj: nemlib.cz

722