KN Liberec: Na heliportu vrtulník přistál 408krát

26 / 06 / 2015

788

Heliport v liberecké nemocnici, který byl slavnostně zprovozněn přesně před rokem, využila letecká záchranná služba 408krát.

„Šedesát procent pacientů přivezených vrtulníkem do KNL jsou pacienti s úrazem, přivezeni do našeho traumacentra. Pacienty k nám přiváží záchranná služba přímo z terénu, kde byli vyhodnoceni jako trauma triage pozitivní. Dvacet procent jsou pacienti trpící akutním infarktem myokardu, arytmiemi či jinými kardiálními obtížemi, které přiváží záchranná služba z naší spádové oblasti buď přímo z terénu nebo z okolních nemocnic, kde jim byly diagnostikovány kardiální problémy,“ popsala skladbu pacientů vedoucí lékařka zodpovědná za provoz heliportu MUDr. Ivana Zýková. Zbývajících dvacet procent tvoří pacienti například v těžkém stavu či po zástavě oběhu, kteří jsou po ošetření na heliportu přijati na ARO, pacienti s mozkovou cévní příhodou v rámci iktového programu. Ze 408 případů přistání vrtulníku byli v 89 procentech pacienti do Krajské nemocnice Liberec přivezeni, zbývajících 11 procent pacientů převážel vrtulník z liberecké nemocnice na pracoviště mimo Liberecký kraj většinou na kardiochirurgický zákrok.

Liberecký heliport funguje jako tzv. vysokoprahový urgentní příjem pro pacienty, které přiveze vrtulník ve vážném stavu. Předávací místnost je plně vybavena pro poskytování urgentní resuscitační péče a pro každého pacienta si přijde tým z anesteziologicko-resuscitačního oddělení složený z lékaře anesteziologa intenzivitisty a dvou specializovaných sester ARO. Podle povahy zranění nebo obtíží doplňuje tým specialista z traumacentra, kardiocentra nebo neurocentra. „Přílet vrtulníku je s předstihem hlášen na urgentní telefon ARO týmu, který na pacienta čeká v předávací místnosti, kde si pacienta přebíráme od letecké záchranné služby a provádíme základní vyšetření a zajištění pacienta. Poté pacienta transportujeme k dalšímu ošetření na specializovaná pracoviště,“ popsala průběh přijetí pacientů MUDr. Ivana Zýková.

Stavba heliportu přišla celkově na 41 miliónu korun a Krajská nemocnice Liberec na ni získala dotaci z Integrovaného operačního programu Evropské unie ve výši 29,75 miliónu korun, zbývající částku zaplatila z vlastního rozpočtu. Liberecký heliport je ojedinělou samostatně stojící 20 metrů vysokou stavbou, na kterou mohou dosednout i těžší záchranářské vrtulníky o celkové hmotnosti max. 6 400 kilogramů. „Heliport je koncipován tak, že vrtulník dosedne na automaticky vyhřívanou železobetonovou kruhovou desku o průměru 30 metrů, která je ocelovou lávkou spojena s pátým patrem pavilonu chirurgických oborů. Heliport je osazen 30 světelnými návěstidly plochy TLOF/FATO, 10 světelnými návěstidly přibližovacího systému APAPI a 4 světelnými návěstidly sestupového systému APAPI,“ popsal vedoucí oddělení investic Krajské nemocnice Liberec Tomáš Martenek s tím, že provoz heliportu je koncipován jako celoroční pro denní i noční provoz. Stavba na třech nohách nabízí veřejnosti i volně přístupnou plošinu, která je ve výšce okolo pěti metrů od země. „Druhá plošina ve výšce 17,5 metru je určena pouze pro technické účely, nachází se na ní rozvody veškerých instalací a je veřejnosti nepřístupná,“ doplnil vedoucí oddělení investic. Ocelový skelet heliportu váží 230 tun a spojovací lávka dalších 31,5 tuny.

Zdroj: nemilb.cz