KN Liberec: Máme nový moderní interní příjem

18 / 06 / 2015

786

Nový centrální interní příjem (CIP), který slouží pro příjem pacientů se všemi interními diagnózami, otevřela dnes slavnostně Krajská nemocnice Liberec v pavilonu B.

„Je to jediný centrální interní příjem v Libereckém kraji a jeden z mála v celé České republice. Sloužit na něm budou lékaři z interního oddělení, kardiocentra a neurocentra, takže pacienta vyšetříme na jednom místě a vše tak výrazně urychlíme,“ vysvětlil přednosta interního centra Krajské nemocnice Liberec MUDr. Tomáš Klimovič.

Podobný centrální příjem má například pražská Fakultní nemocnice Motol, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Ústřední vojenská nemocnice v Praze nebo Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Příjem pacientů s interními diagnózami usnadní práci i záchranné službě, která předá nemocného vždy na jednom místě specializovanému týmů. „Hlavní rozdíl oproti současnému stavu spatřuji v tom, že u řady závažných stavů se bude stanovovat pravděpodobná diagnóza až v nemocnici. Toto již nebude muset dělat záchranná služba, s cílem přivést nemocného na správnou specializovanou ambulanci.  Například u pacienta s dušností nebude muset rozlišovat, zda jde o srdeční slabost nebo zápal plic, ale nemocného přiveze na jedno příjmové místo v nemocnici,“ upřesnil přednosta kradiocentra Krajské nemocnice Liberec MUDr. Rostislav Polášek.

„V každé službě bude sloužit internista nebo kardiolog a mladší lékař. Neurologové budou docházet na příjem na konzilia,“ upřesnil vedoucí lékař CIP MUDr. Zdeněk Krejzar. Lékaře doplní čtyřčlenný tým zdravotnických záchranářů a zdravotních sester. Pacienti, kteří zamíří na interní příjem, přiveze nejenom záchranná služba, ale také je sem budou posílat obvodní lékaři nebo přijdou s obtížemi sami.  „K třídění pacientů budeme používat tzv. triážový systém. Inspirovali jsme se v pražské motolské nemocnici. U pacienta stanovíme diagnózu a dle naléhavosti stavu ho ošetříme. Vše se díky koncentraci péče na jedno místo zrychlí v řádech desítek minut,“ doplnil přednosta MUDr. Tomáš Klimovič.

K tomu pomůže také nová technika jako například dva laboratorní analyzátory, které přímo na místě vyšetří do deseti minut vzorky krve, zatímco dosud byly vzorky posílány do laboratoří a na výsledek čekali lékaři i více než půl hodiny. Centrální interní příjem má šest lůžek vybavených novými přístroji na monitorování vitálních funkcí, EKG, defibrilátory, infuzními pumpami s dávkovači, nebo moderními lůžky pro pacienty. Kromě toho jsou zde i čtyři křesla pro pacienty s lehčími diagnózami. Celkové náklady na rekonstrukci a vybavení centrálního interního příjmu stály Krajskou nemocnici Liberec více než 7 miliónů korun. „Vybudováním centrálního příjmu interních oborů Krajská nemocnice Liberec jasně deklaruje své jedinečné místo při poskytování akutní péče pro pacienty Libereckého kraje a logicky usnadňuje komunikaci záchranné služby s naší nemocnicí. Filozofie, kdy lékaři z různých oborů dochází za pacientem na jedno kontaktní místo, je výhodná jak pro zrychlení diagnozy, správné nastavení léčby, tak i pro komfort pacienta. Věříme, že úzká forma spolupráce jednotlivých oborů na tomto centrálním příjmu stabilizuje pracovní týmy pro budoucí námi zamýšlené emergency v moderním pavilonu,“ uzavřel generální ředitel a předseda představenstva Krajské nemocnice Liberec MUDr. Luděk Nečesaný, MBA.