KN Liberec: Liberečtí lékaři využijí pro pacienty kapacity turnovské nemocnice

06 / 07 / 2014

Sdílení kapacit liberecké a turnovské nemocnice a jejich vzájemná velmi dobrá spolupráce nyní pomůže při řešení nedostatečných prostorových kapacit v libereckém pavilonu chirurgických oborů, kam byla od poloviny června přestěhována část onkologie. Důvodem je přístavba pro nový lineární urychlovač, což významně omezilo provoz v pavilonu onkologie.

„Aktuální situace v našem centru je nyní extrémně náročná pro personál a pacienty především. Polovina oddělení je staveništěm, ambulance jsou v provizoriu, a tak i přes vstřícnost chirurgického oddělení můžeme v příštích měsících poskytovat péči jen ve stísněných podmínkách. Proto je pro nás všechny možnost sdílení kapacit s turnovskou nemocnicí velkým přínosem a jedinou možností jak neomezovat péči o nemocné a zachovat činnost centra s vidinou lepších podmínek pro další roky,“uvedl člen představenstva a přednosta Komplexního onkologického centra Krajské nemocnice Liberec MUDr. Jiří Bartoš, MBA.

Přesun kapacit onkologie do chirurgického pavilonu zkomplikoval chod především chirurgických oborů. „Omezení lůžek se týká všech oborů chirurgie, urologie ale i traumatologicko-ortopedického centra,“ řekl přednosta chirurgického centra Krajské nemocnice Liberec MUDr. Peter Hromádka s tím, že díky spolupráci s turnovskými kolegy přesunou část operací do Panochovy nemocnice v Turnově. Lékaři na jednotlivých odděleních se tímto krokem snaží zabránit prodlužování čekacích dob na plánované operace u nenádorových onemocnění, jakými jsou například chronické záněty slepého střeva, žlučníku, operace kýly nebo křečových žil. „Liberecké pracoviště jako největší poskytovatel zdravotní péče v Libereckém kraji musí garantovat dostupnost péče zejména pro onkochirurgické pacienty, pacienty akutní a pacienty vyžadující vysoce specializovanou péči, zároveň jsme si vědomi odpovědnosti vůči všem pacientům,“ upřesnil přednosta MUDr. Peter Hromádka.

Čekací doby se u pacientů s národovými onemocnění pohybují v liberecké nemocnici v současné době okolo tří týdnů. Pacienti s nenádorovými onemocněními si však na operace musí počkat až čtyři měsíce, zatímco v turnovské nemocnici je lékaři mohou z kapacitních důvodů odoperovat za dva až tři týdny.

„Jsme  připraveni  pacientům  nabídnout  operace v krátkém  termínu  na  oddělení s příjemným prostředím a dobrou vybaveností.  Po investicích v minulých  letech  budou operováni na  moderních operačních sálech s veškerým  potřebným  technickým  vybavením. Dobré technické zázemí a erudovaný personál chirurgického a oddělení  a urologie je předpokladem pro dobré výsledky, kterých trvale u našich pacientů  dosahujeme,“ podotkl lékařský náměstek Krajské nemocnice Liberec MUDr. Martin Hrubý.

Kromě chirurgických zákroků se v turnovské nemocnici budou léčit také pacienti s urologickými onemocněními. „Od září minimálně do konce roku 2014 přesuneme část menší operativy do turnovské. Mělo by dojít i ke zkrácení objednacích doby na operace. Pacienti se nemusí ničeho obávat, protože v turnovské nemocnici o ně budou pečovat výborní lékaři se zkušenostmi s urologickou operativou,“doplnil primář urologie MUDr. Jan Mečl.

Využití kapacity turnovské nemocnice je jedním ze synergických efektů, které oběma nemocnicím přinesla fúze Krajské nemocnice Liberec a Panochovy nemocnice Turnov od ledna letošního roku.

Zdroj: nemlib.cz

727