KN Liberec: Léčba vitamínem C se v KNL neprovádí

10 / 04 / 2014

Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice Liberec neprovádí léčbu vitamínem C u onkologických pacientů.

Vysokodávkovaný vitamin C aplikovaný infuzní formou v našem Komplexním onkologickém centru nepodáváme, protože nebyly dosud předloženy jednoznačné důkazy o účinnosti této metody.

Terapie podávaná v našem centru je zásadně taková, která je opřena o důkazy a je součástí protokolů standardně používaných v klinické praxi. Jen medicína podpořená dostatečně rozsáhlými a ověřenými vědeckými studiemi (Evidence based medicine) může být podkladem našeho léčebného snažení.

Zdroj: nemlib.cz (text i foto)

711