KN Liberec: Heliport zaměřen

14 / 05 / 2014

Poslední zaměření libereckého heliportu před spuštěním zkušebního provozu proběhlo ve středu dopoledne prostřednictvím letounu L - 410 OK-WYI, který nad samostatně stojící trojnožkou před budovou chirurgie opakovaně přeletěl.  Letové ověření bylo jedním ze základních procesů, které musela stavba splnit pro vydání oprávnění o způsobilosti heliportu. 

„Účelem záletu je prověření správnosti instalace a přesnosti nastavení světelné sestupové soustavy pro vizuální přiblížení APAPI ze směru přiblížení 16 a 33,“ popsal ředitel divize společnosti Techniserv Ing. Michal Šulc, který zodpovídá za autorský dozor stavby. Jak dodal, světelná sestupová soustava APAPI je na heliportu zřízena za účelem správného navádění vrtulníku do finální polohy při konečném přiblížení. „Vrtulník je za pomocí APAPI naváděn na heliport pod sestupovým úhlem 9°,“ doplnil Ing. Milan Šulc. Ověření provedli pracovníci oddělení letového ověřování Řízení letového provozu České republiky, které je pro tyto účely používá dva speciálně vybavené letouny.

Liberecký heliport je ojedinělou samostatně stojící 20 metrů vysokou stavbou, na kterou mohou dosednout i těžší záchranářské vrtulníky o celkové hmotnosti max. 6 400 kilogramů. „Heliport je koncipován tak, že vrtulník dosedne na automaticky vyhřívanou železobetonovou kruhovou desku o průměru 30 metrů, která je ocelovou lávkou spojena s pátým patrem pavilponu chirurgických oborů. Heliport je osazen 30 světelnými návěstidly plochy TLOF/FATO, 10 světelnými návěstidly přibližovacího systému APAPI a 4 světelnými návěstidly sestupového systému APAPI,“ popsal vedoucí oddělení investic Krajské nemocnice Liberec Tomáš Martenek s tím, že provoz heliportu je koncipován jako celoroční pro denní i noční provoz.

Stavba atypického heliportu začala v areálu liberecké nemocnice v červnu 2013 a předkolaudační řízení je naplánováno na 21. 5. 2014.„Předpokládáme, že první vrtulník s pacientem zde přistane začátkem prázdnin, až získá heliport veškerá potřebná povolení včetně povolení od Úřadu pro civilní letectví, o které se žádá po kolaudaci,“ doplnil Tomáš Martenek.

Stavba na třech nohách nabídne veřejnosti i volně přístupnou plošinu, která je ve výšce cca. pěti metrů od země. „Druhá plošina ve výšce 17,5 metru je určena pouze pro technické účely, nachází se na ní rozvody veškerých instalací a bude veřejnosti nepřístupná,“doplnil vedoucí oddělení investic.  Ocelový skelet heliportu váží 230 tun a spojovací lávka dalších 31,5 tuny.  Heliport za 40 miliónů korun je pro libereckou nemocnici naprosto zásadní stavbou, která zrychlí a usnadní transport těžce zraněných pacientů, kteří jsou přiváženi ze široké spádové oblasti i mimo Liberecký kraj do specializovaného traumacentra, kardiocentra anebo neurocentra.

Zdroj: nemlib.cz

715 heliport LB