KN Liberec: Druhá etapa rekonstrukce onkocentra

20 / 04 / 2015

Po roce skončila i druhá etapa rekonstrukce Komplexního onkologického centra (KOC) v Krajské nemocnici Liberec, která přišla z vlastních prostředků KNL na bezmála 5 miliónů korun. V rámci druhé etapy se zlepšily podmínky především pro hospitalizovaného pacienty.

Po roce skončila i druhá etapa rekonstrukce Komplexního onkologického centra (KOC) v Krajské nemocnici Liberec, která přišla z vlastních prostředků KNL na bezmála 5 miliónů korun. V rámci druhé etapy se zlepšily podmínky především pro hospitalizovaného pacienty. „Původně čtyřlůžkové pokoje byly přeměny na dvoulůžkové, modernizovali jsme sociální zázemí včetně odsávání prostor, vyměnili jsme vadné podlahové konstrukce v části patra a zároveň v celém patře jsou nové podlahové krytiny,“ upřesnil generální ředitel Krajské nemocnice Liberec MUDr. Luděk Nečesaný, MBA. Součástí rekonstrukce bylo i kapacitní posílení nedostačujících silnoproudých i slaboproudých rozvodů na celém patře, ale třeba i nová dveřní křídla či modernizované balkóny. „Náklady na vybavení novým nábytkem činí dalších bezmála 400 tisíc korun,“ podotkl generální ředitel.

Změny, které se v budově Komplexního onkologického centra udály za poslední měsíce, vítá především personál specializovaného centra.  „Překotný vývoj onkologie, nové léky,  stále dokonalejší technologie a hlavně nárůst počtu nemocných rakovinou však ukázaly, že je zapotřebí zásadní rekonstrukce budovy. Přístavba nového bunkru pro lineární urychlovač, kompletní rekonstrukce ambulantních částí a jistá "humanizace" lůžkové stanice v posledních 10 měsících byly velkou zetěžkávací zkouškou pro pacienty, management a hlavně  personál a to nejen onkologie. Všem patří dík za trpělivost a pochopen,“ uvedl přednosta KOC MUDr. Jiří Bartoš, MBATen také připomněl, že oddělení bylo vybudováno před více než dvaceti lety, kdy v budově dnešního centra proběhla poslední přestavba.

Náklady na rekonstrukci a přístavbu prostor první etapy, která skončila v únoru, činily bezmála 40 milionů korun. „Kromě rekonstrukce prostor jsme museli také přistavět část objektu, do kterého chceme umístit nový lineární urychlovač. V rámci akce byly kompletně modernizovány prostory v prvním podzemním podlaží a v prvním nadzemním podlaží,“ doplnil MUDr. Luděk Nečesaný, MBA. Právě přístavba pro druhý lineární urychlovač - používaný k ozařování onkologických pacientů - byla nejnákladnější částí stavby. „Nyní čekáme na výsledek výběrového řízení, a pokud bude zdárně dokončeno, potom by mohly v onkocentru od podzimu fungovat i dva nové lineární urychlovače,“ dodal generální ředitel.

Zdroj: nemlib.cz

777