Klaudiánova nemocnice: Nové přístroje pro iktové centrum

30 / 06 / 2015

Iktové centrum Klaudiánovy nemocnice je stále vybavováno novými přístroji. V současné době nemocnice pořídila další vybavení pro pacienty po mozkové příhodě, a to v hodnotě necelé 3 miliony korun. Peníze na vybavení iktového centra nemocnice získala prostřednictvím Integrovaného operačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR.  V rámci projektu „Modernizace přístrojového vybavení iktového centra Klaudiánovy nemocnice" celkem čerpá prostředky v celkové výši 12 467 748,49 korun.

Screenshot 2015-06-22 10.55.21

Nyní bude iktové centrum nově vybaveno čtyřmi lůžkovými monitory s EEG modulem, čtyřmi monitory vitálních funkcí, transportním monitorem, centrálním monitorem vitálních funkcí, defibrilátorem s monitorem a externí stimulací a ultrazvukovým přístrojem pro vaskulární vyšetřování s kontrastní látkou. Další přístroje nemocnice zakoupí ještě do konce letošního roku.

Iktové centrum Klaudiánovy nemocnice za dobu své zhruba dvouleté existence pomohlo několika desítkám pacientů po cévní mozkové příhodě. Většina z nich nemá díky zásahu zkušeného zdravotnického personálu téměř žádné následky a vrátila se do běžného života.

Náročná léčba by nebyla možná právě bez moderního vybavení, které je v iktovém centru potřeba. Nezbytností jsou například speciální lůžka pro jednotku intenzivní péče s antidekubitními matracemi či infuzní volumetrická pumpa. Pacienti po cévní mozkové příhodě totiž mohou být ve velmi těžkém stavu, někteří vyžadují komplexní péči včetně umělé plicní ventilace. A samozřejmě je u nich i vysoké riziko proleženin, které je třeba minimalizovat.

Klaudiánova nemocnice bohužel neměla dostatek vlastních finančních prostředků na náročné vybavení iktového centra, které bylo v regionu velmi potřebné. Proto v listopadu roku 2013 požádala o příspěvek z Integrovaného operačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR v celkové výši 12 467 748,49 Kč. V rámci projektu „Modernizace přístrojového vybavení iktového centra Klaudiánovy nemocnice“ bude celkem pořízeno 39 přístrojů, které pacientům po mozkové mrtvici pomáhají. Část z nich pacientům pomáhá již od loňského září, zbytek přístrojů by měl být pořízen do konce tohoto roku.

Klaudiánova nemocnice svůj projekt předložila v rámci:

Operační program: Integrovaný operační program

Prioritní oblast: Zvýšení kvality a dostupnosti přístrojového vybavení, Oblasti intervence

Služby v oblasti veřejného zdraví

Podporovaná aktivita: Modernizace a obnova přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků) národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí.