Klatovská nemocnice: Návrat k běžnému provozu. Obnovena ambulantní péče o neakutní pacienty i plánované operace

Klatovská nemocnice: Návrat k běžnému provozu. Obnovena ambulantní péče o neakutní pacienty i plánované operace
foto: klatovy.nemocnicepk.cz/Klatovská nemocnice
08 / 05 / 2020

Klatovská nemocnice se vrací k běžnému provozu a začala opět poskytovat péči i pacientům, jejichž léčbu či ošetření bylo možné v uplynulých týdnech dočasně posunout. Od pondělí začaly ambulance a poradny opět ošetřovat i neakutní pacienty, začaly plánované operace a v příštím týdnu zahájí provoz ambulantní část rehabilitačního oddělení. S operacemi se opět zvyšuje i spotřeba krve.

„Současný stav epidemie v našich spádových oblastech nám dovoluje se pozvolna vracet k původnímu provozu. Kdyby se ale situace jakkoli zhoršovala jsme připraveni rozvolňování péče zbrzdit nebo se případně i vrátit do dosavadního režimu,“ říká ředitel nemocnice Jiří Zeithaml s tím, že i nadále přetrvávají důležitá epidemiologická opatření.

Opatření

I po obnově neakutní péče zůstanou zatím v platnosti mnohá hygienicko-epidemiologická opatření. Například: 

  • triáž pacientů u zadního vchodu nemocnice,
  • omezování frekvence objednaných pacientů, aby se minimalizovalo jejich střetávání v čekárnách nebo při rehabilitačních procedurách,
  • vyšetření na nákazu u každého operovaného pacienta - v případě plánovaných operací budou termíny pozitivně testovaní pacientů posouvány (netýká se operací, kde by bylo riziko prodlení),
  • pokud není nezbytná osobní návštěva, doporučuje se řešit zdravotní potíže telefonicky,
  • pokud to není pro ošetření či vyšetření nezbytně nutné, bude personál minimalizovat přímý kontakt s pacientem,
  • používání adekvátních ochranných pomůcek.

Ambulance

V uplynulých týdnech ošetřovaly ambulance pouze pacienty s akutními zdravotními potížemi. Neakutním pacientům poskytovali lékaři konzultace telefonicky nebo mailem. Od pondělí 4. května je většina ambulancí i poraden opět v běžném provozu a mohou přicházet i další pacienti tzn. chroničtí, na kontroly, ke konzultacím apod. Je ale doporučeno se předem telefonicky domluvit, nebo kde je to nutné, objednat. Při vstupu do monobloku se prochází triážním stanem. 

 

Rehabilitace

Rehabilitační oddělení ošetřovalo po dobu hlavních epidemiologických opatření výhradně hospitalizované pacienty a pacienty s neodkladnými problémy. Ambulantní terapie byly až na výjimky pozastavené. Od pondělí 11. května se procedury v omezené míře obnoví. „Tento týden obvoláváme první pacienty, u kterých byly terapie přerušeny, a domlouváme termíny pro pokračování léčby. Objednáváme hlavně akutní stavy, tedy poúrazové a pooperační. Někteří opět projdou vyšetřením v rehabilitační ambulanci, abychom ověřili jejich současný zdravotní stav. Provoz bude i nadále probíhat v omezeném rozsahu, aby se pacienti nesetkávali ve větším množství v čekárnách a byl zajištěn odstup mezi jednotlivými pacienty a procedurami," říká primářka rehabilitačního oddělení Helena Kantnerová

Plánované operace

Oddělení chirurgických oborů (tedy chirurgické, gynekologické, ORL, ortopedické a oční) prováděla všechny akutní neodkladné operace, při nichž by prodlením docházelo ke zhoršení zdravotního stavu. Od tohoto týdne začala opět neakutní plánovaná operativa. „Pacienti, kterým byl zákrok odložen, nás nemusí sami od sebe kontaktovat. Budeme volat my je, v první fázi ty nejpotřebnější, a domlouvat s nimi nejvhodnější možné termíny. Stále se ale nejedná o plný provoz. Musíme zachovávat nejen přetrvávající opatření, ale zohlednit i kapacity pro návaznou hospitalizační péči,“ popisuje Jiří Zeithaml.

Dárcovství krve

S obnovením plánované operativy souvisí i vyšší spotřeba krve. „Vyzýváme proto dárce, kteří chodí darovat k nám do Klatov, ale i do jíných míst výjezdovým způsobem a kteří se cítí být zdraví a splňují současná zpřísněná opatření pro dárce, aby se vrátili k běžnému režimu dárcovství a začali opět darovat v obvyklé frekvenci,“ doplňuje ředitel.

Zdroj: klatovy.nemocnicepk.cz

Tagy článku