Karlovarský kraj podpoří praktické lékaře po absolvování fakulty v programu podpory specializačního vzdělávání

25 / 05 / 2016

Na nedostatek praktických lékařů pro dospělé a pro děti a dorost reaguje Karlovarský kraj. Ještě letos chce začít poskytovat finanční příspěvek 20 tisíc korun měsíčně akreditovaným zařízením v regionu, která příští praktické lékaře po absolvování lékařské fakulty dál vzdělávají.

?Budoucí praktici obdrží z této částky polovinu, tedy 10 tisíc korun. Musí se ovšem zavázat, že nejméně po dobu dvou let po ukončení specializovaného vzdělávání budou v kraji pracovat ve svém oboru aspoň dvacet hodin týdně. Karlovarský kraj vyčlení na tento nový dotační titul pro rok 2016 ze svého rozpočtu 700 tisíc korun.

Program podpory specializačního vzdělávání v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost schválila Rada Karlovarského kraje. Krajští zastupitelé o něm budou rozhodovat na svém zasedání 9. června, a pokud dají souhlas, začne Karlovarský kraj přijímat žádosti o dotace od 11. července do 11. srpna letošního roku. Pro další roky je pak termín pro podávání žádostí nastaven na období od začátku června do poloviny července. Dotaci mohou žadatelé dostat podle pravidel i zpětně, pokud doloží, že specializační přípravu absolvují už od začátku ledna 2016.

„Karlovarský kraj se stejně jako ostatní regiony v České republice potýká s nedostatkem praktických lékařů. Věkový průměr praktiků dosahuje v našem kraji hranice 60 let. Reálně hrozí, že bez dalších koncepčních kroků nebude tento druh péče hlavně v menších městech a odlehlých částech kraje zajištěn. Proto jsme se rozhodli finančně motivovat nové lékaře, aby se chtěli v oborech všeobecné praktické lékařství a lékařství pro děti a dorost vzdělávat a dál v nich v našem kraji působit,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Jakub Pánik.

Získání specializace trvá praktickým lékařům pro dospělé tři roky a pro děti a dorost čtyři roky.  Pokud vzdělávající se doktor nesplní závazek léčit v regionu aspoň dva roky, vrátí kraji částku 10 tisíc korun za každý neodpracovaný měsíc.

Zdroj: kr-karlovarsky.cz