Kardiologové z celé republiky se sešli v Ostravě

Kardiologové z celé republiky se sešli v Ostravě
foto: www.fno.cz/Kardiologický den FN Ostrava
23 / 09 / 2021

Po roční přestávce se v Ostravě sešli odborníci z oblasti kardiologie. Pozvání vedení Interní a kardiologické kliniky FN Ostrava na II. kardiologický den přijalo více než 120 lékařů z celé České republiky.

A bezmála stovku zájemkyň a zájemců přilákala i témata již XIV. kongresu kardiologických sester.

Mezi přednášejícími II. kardiologického dne byli zástupci významných kardiologických pracovišť České republiky. Základní linku 20 odborných přednášek a 3 kazuistik přiblížili přednosta Interní a kardiologické kliniky prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D. a iniciátor akce MUDr. Marian Branny, Ph.D., primář Kardiovaskulární oddělení této kliniky: „Nosným tématem je kontroverze v léčbě srdečních chorob. Tedy rozpor mezi doporučenými postupy a reálnou praxí. Připravili jsme tři ukázky z našich katetrizačních sálů. Dvě z nich – katetrizační léčbu nedomykavosti mitrální chlopně a zprůchodnění uzavřené srdeční tepny jsme předtočili a v přímém přenosu zde ukáže tým vedený MUDr. Davidem Šipulou, Ph.D. ablaci fibrilace síní, což je nejčastější arytmie.

kardio / www.fno.cz

První přednášející doc. MUDr. Petr Kala, Ph.D., přednosta Interní a kardiologické kliniky FN Brno, připomněl, kam se kardiologie za poslední dva roky posunula: „Řekl bych, že se náš obor rozběhl poměrně velmi rychle hlavně v oblasti farmakoterapie, nových léků a nových přístupů, a to hlavně v rámci korekce rizikových faktorů aterosklerózy.“

Kardioden FNO / www.fno.cz

Souběžně s II. kardiologickým dnem probíhal také XIV. kongres kardiologických sester, na který se přihlásilo bezmála 100 účastníků, dvacítka z nich s aktivním sdělením. Hlavní organizátorka a zakladatelka kongresu Mgr. Ludmila Klemsová, Ph.D., vrchní sestra Kardiovaskulárního oddělení Interní a kardiologické kliniky FN Ostrava rovněž přiblížila, kam se odborná témata posunula od uplynulého sesterského setkání. „Určitě narůstá počet intervenčních výkonů, jako jsou implantace aortální chlopně, radiofrekvenční ablace, implantace mitraklipů, což bylo předmětem několika sdělení. Dále byly prezentovány výsledky ošetřovatelských výzkumů a nové metody v ošetřovatelských postupech u kardiologických pacientů.“

Kardioden / www.fno.cz

Záštitu nad akcí kardiologů převzali ředitel FN Ostrava MUDr. Jiří Havrlant, MHA, který vyzdvihl nezastupitelnost kardiovaskulárního programu FN Ostrava v rámci celého Moravskoslezského kraje a náměstkyně pro ošetřovatelskou péči PhDr. Andrea Polanská, MBA. Ta ve své zdravici mimo jiné upozornila na to, že je v této době důležité hovořit nejen o covidových tématech, ale také o novinkách, které posouvají léčbu nemocných dále.

www.fno.cz

Tagy článku