Kardiochirurgický tým Krajské zdravotní od loňského května uskutečnil již devět desítek operací

Kardiochirurgický tým Krajské zdravotní od loňského května uskutečnil již devět desítek operací
02 / 07 / 2019

Tým Kardiochirurgického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., má po více než roce od zahájení operativy za sebou již devět desítek úspěšných chirurgických výkonů na srdci. První operaci – provedení aortokoronárního bypassu - uskutečnil 22. května 2018.  Šlo o důležitý krok ke splnění v současnosti nejdůležitějšího úkolu v oblasti zajištění zdravotní péče pro vedení společnosti Krajská zdravotní, která je se svými pěti nemocnicemi největším zdravotnickým zařízením v Ústeckém kraji. Tím je získání statutu centra komplexní vysoce specializované kardiovaskulární péče pro ústeckou Masarykovu nemocnici.

 

„Na kardiochirurgickém oddělení již bylo do konce června odoperováno celkem 91 pacientů s nemocným srdcem. Nárůst počtu operací byl sice pozvolný, ale přístup k péči o pacienta zodpovědný, určitě profesionální a pro naše pacienty tudíž naprosto bezpečný. Postupně jsme dosáhli toho, že nám byly vyčleněny současné tři operační dny. Předpokládám, že po dobudování nových prostor pro naše oddělení a navýšení počtu personálu vznikne prostor i pro navýšení počtu operací. Na perfektně odvedenou práci na operačním sále musí navazovat neméně perfektně odvedená práce na jednotce intenzivní a pooperační péče. Tu má na starosti tým zkušených lékařů – kardioanesteziologů a sester, které se nám podařilo získat z jiných kardiochirurgických pracovišť. V současné době tento tým lidí školí již další zdravotníky, kteří se k nám přihlásili z jiných oddělení Masarykovy nemocnice nebo nemocnic mimo Ústecký kraj. Všichni naši pacienti se po operaci zotavili bez závažnějších komplikací a byli propuštění do domácí anebo lázeňské péče,“ ohlíží se za uplynulým obdobím primář kardiochirurgického oddělení MUDr. Miroslav Kolesár.

 

S významnou podporou Ústeckého kraje se vedení Krajské zdravotní, a. s., podařilo v uplynulém období  uskutečnit další kroky navazující na založení kardiochirurgického oddělení k 1. lednu 2018. Od 1. listopadu loňského roku funguje v rámci ústeckého kardiocentra i kardioanesteziologické oddělení.

 

Krajská zdravotní, a. s., uspěla ve výběrovém řízení na poskytování akutní lůžkové péče v oboru kardiochirurgie, které se uskutečnilo na Ministerstvu zdravotnictví ČR 19. února 2019. V návaznosti na výsledek tohoto výběrového řízení jsou již v současné době uzavřena nebo finalizována kontraktační jednání se zdravotními pojišťovnami (uzavírání smluv o poskytování a úhradě akutní lůžkové péče v oboru kardiochirurgie), přičemž  všechny zdravotní pojišťovny v hlasování při výběrovém řízení vyjádřily ústecké kardiochirurgii podporu.

 

Dále začaly práce na rekonstrukci prostor v Masarykově nemocnici pro kardiochirurgické oddělení a také projektové práce na novém objektu pro kardiocentrum - kardiologickou kliniku a kardiochirurgii včetně operačních sálů, intenzivní péče, intermediální péče, standardních lůžek a  ambulancí.

 

„Celé Kardiocentrum Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., se přesune do nového pavilonu centrálních operačních sálů s oddělením jednotek intenzivní péče a standardními lůžkovými odděleními, které vznikne v areálu na Severní Terase. Společnost předpokládá náklady na vybudování nového pavilonu ve výši zhruba 850 milionů korun. V současné době probíhají práce na projektové dokumentaci a v návaznosti na to předpokládáme přípravu stavby ještě v letošním roce,“ informuje Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

 

Na spolupráci zaměřenou na oblast kardiovaskulární chirurgie se v minulých dnech dohodla Krajská zdravotní, a. s., s Institutem klinické a experimentální medicíny, s. p. o. (IKEM), který je dalším z pražských spolupracujících zdravotnických zařízení. „Začaly se provádět kardiochirurgické operace, ale z kapacitních důvodů budeme ještě odesílat  část pacientů - na dočasnou dobu - na dvě vybraná pražská pracoviště, Nemocnice Na Homolce a Institut klinické a experimentální medicíny - IKEM. S IKEM spolupracuje především kardiologická klinika. Spolupráce spočívá ve standardním odesílání části rizikovějších nemocných k revaskularizaci myokardu nebo k operaci získané vady. S tímto špičkovým pracovištěm konzultujeme také nemocné vhodné k mechanickým podporám srdce,“ vysvětluje prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI, přednosta Kardiologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Vedle ní bylo založeno v roce 2018 kardiochirurgické oddělení a kardioanesteziologické oddělení, která společně s cévní chirurgií a angiologií tvoří nově vzniklé Kardiocentrum, v jehož čele profesor Červinka stojí.

 

Kardiochirurgický tým v pondělí 20. května 2019 absolvoval v ústecké Masarykově nemocnici pod vedením certifikovaného proktora školení na nový druh operace, kterou je implantace bezstehové aortální chlopně z miniinvazivního přístupu. „V praxi to znamená, že se naše kardiochirurgické oddělení opět medicínsky posune dále  a následně uskutečněnou operací rozšíříme  portfolio nabízených výkonů,“ konstatoval MUDr. Miroslav Kolesár.