Kardiaci jsou v chřipkové sezóně ohroženi mnohonásobně více než zdraví lidé

15 / 12 / 2015

Kardiovaskulární onemocnění jsou v České republice i ostatních ekonomicky vyspělých zemích nejčastější příčinou úmrtí. Každý rok u nás zemře více než  50 000 lidí trpících nemocemi srdce a cév. Lidé s těmito nemocemi jsou vystaveni vyššímu riziku závažných infekcí jako je například zápal plic, a hrozbou tak pro ně může být i obyčejná chřipka. Proto by v chřipkové sezóně měli dbát zvýšené opatrnosti a nepodceňovat prevenci v podobě očkování proti chřipce.

Screenshot 2015-11-30 16.53.09

Kardiovaskulární onemocnění vedou ke změnám cirkulace krve v organismu. V případě, že je poškozena čerpací funkce srdce (např. po infarktu myokardu) dochází k městnání krve v plicích nebo v jiných částech těla (otoky dolních končetin). Onemocní-li kardiak chřipkou, jeho boj s nemocí je obtížnější, protože více tekutiny v plicích ztěžuje odstraňování chřipkového viru. Ve srovnání se zdravým člověkem je  kardiak chřipkou ohrožen na životě až 52x více.U pacientů, kteří trpí současně kardiovaskulárním a plicním onemocněním, se zvýší riziko úmrtí v důsledku komplikací způsobených chřipkou dokonce až 435x.Kardiakovi navíc hrozí až 2x větší riziko infarktu ještě několik týdnů poté, co chřipkou onemocní.

„U pacientů se závažným onemocněním srdce a cév může mít chřipka skutečně fatální následky. Studie u těchto rizikových pacientů prokázaly, že očkování proti chřipce snižuje riziko těžkých, život ohrožujících komplikací chřipky,“ potvrzuje kardiolog MUDr. Petr Peichl, Ph.D., z Kliniky kardiologie pražského Institutu klinické a experimentální medicíny IKEM.

Kardiovaskulárních onemocnění zahrnuje řadu diagnóz, v ČR patří mezi tři nejčastější ischemická choroba srdeční, cévní mozková příhoda (mrtvice) a ischemická choroba dolních končetin. Při ischemické chorobě srdeční se v důsledku zužování poškozených srdečních tepen sníží průtok krve a část srdce se tak neokysličuje. Tím dochází k poruše jeho činnosti a hrozí srdeční infarkt. Při mozkové mrtvici dochází k odumírání mozkových buněk v důsledku uzavření mozkové tepny či krvácení z poškozené cévy. Při ischemické chorobě dolních končetin dochází k jejich nedostatečnému prokrvení v důsledku uzavření tepen zásobujících dolní končetiny.

Hlavními ovlivnitelnými rizikovými faktory vzniku kardiovaskulárních onemocnění jsou především vysoká hladina cholesterolu, kouření, vysoký krevní tlak, nadváha a nedostatek pohybu. Většinu rizikových faktorů lze pozitivně ovlivnit nejen léčbou, ale v prvé řadě prevencí (upravit jídelníček, přestat kouřit, shodit nadbytečné kilogramy, pravidelně sportovat, omezit alkohol, eliminovat stres).

Vzhledem k nebezpečí, které pro kardiaka představuje chřipka, je vhodnou prevencí také každoroční očkování. Je prokázáno, že očkování proti chřipce snižuje u kardiaků výskyt mozkových příhod o 55 % a infarktů myokardu o 67 %. Lidé s kardiovaskulárními chorobami mají nárok na očkování proti chřipce zdarma. Stačí si o něj zažádat u svého lékaře, aby si tělo stihlo včas vytvořit protilátky a pacient byl chráněn ještě před nástupem chřipkové sezóny.