Jsou čeští medici v (ne) pohodě?

Jsou čeští medici v (ne) pohodě?
foto: www.fno.cz/MUDr. Martin Palička
20 / 06 / 2022

V tuzemských podmínkách výjimečný průzkum provedl MUDr. Martin Palička z Kliniky onkologické FNO a LF OU. Lékař, který ukončil studium medicíny před rokem, se v něm spolu s kolegy zaměřil na míru stresu v průběhu studia.

Do průzkumu se zapojilo 28 procent všech mediků v České republice a téměř 95 procent z nich odpovědělo, že se se stresem potýkali.

Doktor Palička, který je autorem webu s názvem Po medině, chtěl původně zpracovat edukační materiály, které by studentům medicíny pomohly stres zvládat. Nakonec se rozhodl, že nejdříve zjistí, nakolik je to toto téma pro ně palčivé. „Když jsme dávali dohromady dotazník, předpokládali jsme, že získáme okolo 200 odpovědí. Ale zjistili jsme, že téma stres a věci s ním spojené mezi studenty napříč fakultami i ročníky velmi zarezonovalo,“ přibližuje počátky ojedinělého průzkumu doktor Palička a pokračuje: „Velmi nás překvapilo, že 7 z 10 dotázaných studentů referovalo somatické potíže, spojené s nadměrným stresem v průběhu studia. A velká část studentů přiznala užívání alkoholu, anxiolytik či antidepresiv k eliminaci nadměrného stresu.“

Z výsledků dále například vyplynulo, že nadměrný stres vede k čtyřikrát častějším úvahám
o ukončení studia. Jedním z hlavních důvodů je podle mediků nejasné ohraničení požadovaných znalostí. „U zkoušek existují otázky, kdy se dá jít do různéhloubky. A pro studenta je strašně těžkéodhadnout, co z toho je pregraduální, co pro mladého lékaře, a co k atestaci,uvedl dále doktor Palička.

To, že by se v rámci studia medicíny měly zbytečné stresy eliminovat, potvrzuje i děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS. „Studentovi musí být jasné, co přesně se od něj bude požadovat, a proces zkoušení by měl u všech bez výjimky respektovat nastavený objektivní standard.“

Studenti také velmi kritizovali systém přihlašování ke zkouškám. Vadí jim, že o úspěšném přihlášení často rozhoduje, kdo má v určitou chvíli lepší připojení k internetu a stihne si tak zkoušky rozvrhnout do celého zkouškového období. „Medicína je pro svou povahu oborem konzervativním, proto každý počin, který připomene potřebu modernizace osnov je žádoucí. Jsem nadšen ze zpětnévazby studentů a domnívám se, že systematické vylepšování studijního programu přinese do našich kolektivů vzdělané a motivované mladé lékaře,“ uvedl doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D., MBA, přednosta Kliniky onkologické FNO a LF OU.

Autoři průzkumu získali i množství otevřených odpovědí, ze kterých se dá jasně vypozorovat, co budoucí lékaře na konkrétních fakultách trápí nejvíce.

www.fno.cz

Tagy článku