Již druhý rok ve znamení covidu - do registru vstoupilo o polovinu méně dobrovolníků

Již druhý rok ve znamení covidu - do registru vstoupilo o polovinu méně dobrovolníků
foto: WWW.KOSTNIDREN.CZ/DÁRCI KOSTNÍ DŘENĚ
25 / 03 / 2022

Do Českého národního registru dárců dřeně (ČNRDD) v loňském roce nově vstoupilo pouze 5 212 dárců, kteří jsou připraveni zachránit život druhému člověku.

Nábory tak kvůli novému typu koronaviru klesaly už druhým rokem zhruba o polovinu oproti létům předchozím. Svoje krvetvorné buňky loni darovalo 52 dobrovolníků, což řadí loňský rok v tomto ohledu mezi roky nadprůměrné. U odběru štěpů pro nemocné pacienty se tedy covid 19 zatím neprojevil.  

„Za vysokým počtem odběrů od tuzemských dárců stojí předchozí náborově úspěšná léta a kvalita našeho registru. Poslední dva roky ale rapidně klesaly nábory, to je dáno především tím, že se nekonaly velké kulturní a sportovní akce, na kterých dobrovolníky zapisujeme. Rovněž jsme nemohli v některých částech roku vyzývat lidi, aby se zašli sami zapsat do některého z našich téměř 60 registračních míst po ČR. Ta jsou totiž situována v nemocnicích, kam jsme v nejtěžších covidových dobách zájemce nemohli posílat,“ říká MUDr. Pavel Jindra, vedoucí lékař Českého národního registru dárců dřeně a primář hematologicko-onkologického oddělení FN Plzeň.        

Jana Navrátilová / www.kostnidren.cz

Jak si loni vedl Český národní registr dárců dřeně konkrétně?

Loni se k registraci rozhodlo nepatrně více žen než mužů, přihlásilo se jich 2 653, tedy o 94 více než mužů. Z pohledu regionů se nejvíce hlásili zájemci z Olomouckého kraje, z Prahy a středních Čech a z kraje Moravskoslezského. Medián věku nově náborovaných byl pak 25 let.

Celkem byly krvetvorné buňky odebrány 52 dárcům, z čehož 24 bylo pro naše pacienty, 28 pro zahraniční. „České buňky se nejčastěji vydávaly na pomoc nemocným přes oceán do USA, následovaly cesty do Francie, do Itálie a do Polska,“ přibližuje vedoucí lékařka koordinačního centra MUDr. Jana Navrátilová. Naopak pro naše pacienty bylo ze zahraničí importováno 78 buněk, a to nejčastěji z Německa a Polska.       

Registr také jako každý rok vyřazoval některé již dříve zapsané potenciální dárce, důvodem byl většinou vysoký věk nebo neodpovídající zdravotní stav. V roce 2021 jsme se tak rozloučili s 662 zapsanými. 

Dlouhodobý cíl registru

„V současné situaci musí být naším prvním cílem dostat se v počtu nově náborovaných dobrovolníků na čísla kolem 10 000, jak tomu bylo v dřívějších letech. Pokud by i nadále nábory stagnovaly, pak by mohli v budoucnu lékařům noví dobrovolníci chybět. Podobné propady kvůli covidu totiž hlásí i další registry ve světě,“ vysvětluje Jindra.

Dlouhodobým cílem Českého národního registru dárců dřeně je ale posunout podíl českých pacientů transplantovaných s lokálním dárcem. V současnosti je každoročně pouze 15-20 % nepříbuzenských transplantací v Česku prováděno s dárcem z českého registru, tzv. „národním“ dárcem. Pro zbývající pacienty musí být krvetvorné buňky dovezeny ze zahraničí.  

Český národní registr dárců dřeně aktuálně disponuje 100 375 potenciálními dárci. 

  www.kostnidren.cz

 

 

 

Tagy článku