Jindřichův Hradec: Nemocnice otevřela nový urgentní příjem

16 / 04 / 2014

Nemocnice v Jindřichově Hradci otevřela ve středu 16. dubna 2014 nový urgentní příjem. Investice, která znamená zcela zásadní krok, ke zkvalitnění péče o akutní pacienty, vyšla za podpory Jihočeského kraje na zhruba 9 milionů korun.

„Na provozu této multioborové jednotky s 24 hodinovým provozem se bude podílet 10 sester a 18 lékařů. Vzhledem k multioborovému rozsahu péče se tato jednotka stává dnem zahájení provozu úzce spolupracující jednotkou se ZZS JČK, kdy do provozu budou vzati v rámci výpomoci, a především vzdělávání, pracovníci RZP, s důrazem na společnou výuku a zdokonalování kontinuity a efektivnosti péče o pacienty, o kterou se stejnou měrou bude starat personál ZZS a personál urgentního příjmu,“ uvedl ředitel Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Miroslav Janovský.

Diagnostický a léčebný proces bude prováděn v zázemí urgentního příjmu, kterým je hala s již zmíněnými expektačními lůžky, kam je možné přijmout v rychlém sledu až 5 akutně nemocných pacientů. Zde budou dle základního onemocnění ošetřeni specialisty, bude jim proveden odběr laboratorního materiálu, klinické vyšetření, sonografické vyšetření, RTG, to vše v komfortním prostředí s monitorací životních funkcí, kdy v případě alterace těchto funkcí je v bezprostřední dostupnosti CT vyšetření, oddělení intenzivní péče a ARO.

Součástí urgentního příjmu jsou dále dvě ambulance, akutní interní a neurologická ambulance, s možností ošetřit v těchto ambulancích část pacientů ambulance chirurgické. Cílem je zefektivnění péče o pacienty, se zachováním její vysoké odbornosti a plynulosti, zamezení přeposílání pacientů mezi jednotlivými ambulancemi a dokončení diagnostiky na jednom místě. K diagnostice poslouží soustava nových diagnostických přístrojů k rychlému rozboru krevních vzorků či ultrazvukový přístroj s možností jeho využití přímo u lůžka pacienta.

„Na oddělení urgentního příjmu bude také umožněn krátkodobý pobyt pacientů s méně závažnými onemocněními a po léčbě jejich propuštění do domácí péče. Vzhledem k tomu, že ambulantní provoz představuje nejproblematičtější část léčebného provozu, bude vždy kladen důraz na to, aby u akutně nemocných pacientů přišla péče k pacientovi, nikoliv obráceně. Nově zřízený provoz tuto vizi v každém ohledu naplňuje,“ doplnil ředitel nemocnice Janovský.

Na provozu urgentní příjmu se bude aktivně podílet záchranná služba. „Toto je vzorový příklad spolupráce záchranné služby a nemocnice minimálně v Jihočeském kraji, ne li v celé ČR. Ošetření našich pacientů bude rychlejší. Jednoznačně se zde prolíná přednemocniční a následná nemocniční péče,“ zdůraznil ředitel Záchranné zdravotnické služby Jihočeského kraje Marek Slabý.

Vznik nového akutního příjmu ocenili i zástupci města a zřizovatele nemocnice. „Nemocnice v Jindřichově Hradci je klíčovým zdravotnickým zařízením na východě našeho regionu. Kraj ji tedy věnuje stejnou pozornost jako dalším sedmi nemocnicím v kraji,“ uvedl jihočeský hejtman Jiří Zimola.

„Mám velkou radost, že se tento pilotní projekt podařilo uvést do života. Jeho realizace má obrovský význam pro zlepšení péče o akutní pacienty a současně šetří náklady na zdravotní péči,“ dodal starosta Jindřichova Hradce Stanislav Mrvka.

Zdroj: kraj-jihocesky.cz, regiony24.cz (text + foto)

20144161435381361