Jindřichohradecká nemocnice otevírá nový dětský pavilon

27 / 10 / 2016

Unknown-32V úterý prvního listopadu ve 14 hodin jindřichohradecká nemocnice slavnostně otevře nový dětský pavilon. Do nového pavilonu F nemocnice přestěhovala celý provoz dosavadního pavilonu A – tedy kompletní diagnostickou a léčebnou péči pro děti od jejich narození až do osmnácti let. Ročně se jedná o více než 1600 hospitalizovaných dětských pacientů při průměrné ošetřovací době 3,5 dne a dvojnásobné množství dětí ošetřených ambulantně.

„Naše dřívější prostory, určené péči o dětské pacienty, byly nevyhovující. Interiér pavilonu A s lůžkovou a ambulantní částí byl postaven na počátku 80. let minulého století, a proto logicky nevyhovoval současným standardům péče o děti v nemocničním prostředí. Lůžkovou část tvořily čtyři stanice – standardní lůžkové oddělení, jednotka intenzivní péče pro větší děti, jednotka intenzivní péče o novorozence intermediárního typu a novorozenecké oddělení. Obě novorozenecké jednotky již byly přemístěny do nedávno zrekonstruovaného pavilonu C. Ambulantní část, dosud umístěnou rovněž v pavilonu A, tvořily všeobecná ambulance dětského oddělení, specializované ambulance a dětská pohotovost charakteru urgentního příjmu pro pacienty do osmnácti let,“ zhodnotil dřívější stav dětského oddělení jindřichohradecké nemocnice jeho primář MUDr. Jakub Rytíř.

Stavba nového Dětského oddělení stála 93 milionů Kč, z nichž 70 milionů uhradil vlastník nemocnice, Jihočeský kraj. Projektové práce a vybavení zaplatila nemocnice z vlastních zdrojů. Pavilon postavila společnost OHL ŽS, a. s., ve velmi krátkém termínu šestadvaceti týdnů. Budova je třípodlažní, pouze v severní části u spojovacího koridoru má čtyři podlaží. Nynější spojovací koridor na severní straně a nadzemní spojovací chodba na jižní straně byly zásadními prvky, které určovaly a vymezovaly celkový návrh a následnou realizaci dětského pavilonu.

„Považovali jsme za svou povinnost, jako vlastníka nemocnice, uhradit většinu nákladů, spojenou s výstavbou nového pavilonu. Po předchozích investičních akcích v jindřichohradecké nemocnici je nyní veškerá akutní péče umístěna do pavilonů B, C, D a E. Pavilon A, ve kterém se nacházelo Dětské oddělení, byl vzdálen od operačních sálů, ARO, biochemické laboratoře. Vytvoření monobloku akutní péče je výhodné nejen provozně, ale zvyšuje bezpečnost a komfort pro dětské pacienty,“ uvedla první náměstkyně jihočeského hejtmana Mgr. Ivana Stráská.