Jihočeský kraj vyzývá ambulantní lékaře: Pomozte nám se zajištěním pohotovostních služeb

Jihočeský kraj vyzývá ambulantní lékaře:  Pomozte nám se zajištěním pohotovostních služeb
03 / 04 / 2019

Jihočeský kraj vyzývá ambulantní lékaře:
Pomozte nám se zajištěním pohotovostních služeb

 

Organizace a zajištění pohotovostních služeb, ať už lékařských, lékárenských či zubních, není jednoduchá. Tato povinnost byla krajům dána zákonem o zdravotních službách, ovšem bez stanovení pravidel k jejich provozování. Týmž zákonem je uložena povinnost ambulantním lékařům podílet se na zajištění pohotovostních služeb.

 

Jihočeský kraj je rozlohou druhý největší kraj v republice, navíc hojně navštěvovaný turisty. Také toto hraje v zajištění pohotovostí svou roli.

 

V současné době je lékařská pohotovostní služba na jihu Čech zajišťována na 18 místech, což nás řadí mezi kraje s jejím největším pokrytím. Jako páteřní, krajem přímo zajišťovaná lékařská pohotovostní služba, je ta, která je organizována v krajských nemocnicích. Tato páteřní síť je posílena o dalších 10 stanovišť ve vybraných lokalitách. Jedná se zejména o hůře dostupná území či vyhlášené turistické lokality.

 

Pro zajímavost je možno uvést počty ošetřených „malých i velkých“ pacientů, jejichž počet v minulém roce překročil 69 tisíc. Z toho celých 55 tisíc právě v jihočeských nemocnicích.

 

Při organizaci a zajištění pohotovostí se kraj potýká s velkými personálními problémy. Je pravdou, že ambulantních lékařů, ať už zubních, všeobecných praktických, či lékařů pro děti a dorost ubývá, stárnou, odchází do důchodu, umírají, a pro zajištění pohotovostí jich mnoho nezbývá. Z tohoto mála jsou lékaři, kteří nám pomáhají služby zajistit nad rámec své povinnosti. Není jich mnoho a díky tomu, že odslouží velký počet pohotovostí, přestávají mít sílu a chuť v této aktivitě nadále pokračovat. A pak jsou lékaři, kteří nejsou ochotni se do služeb zapojit vůbec.

 

Kupříkladu v okrese České Budějovice je pro dospělou pohotovost k dispozici 92 ambulantních lékařů, ale na službách se podílí jen 15 z nich. Přitom, kdyby byli zapojeni všichni, připadly by na jednoho lékaře čtyři služby za rok. U dětské pohotovosti by to vyšlo na 11 služeb ročně.

 

V našich nemocnicích jsme se navíc snažili vytvořit podmínky, po kterých ambulantní lékaři volali. Dostalo se jim materiálně technického vybavení, možnosti diagnostického zázemí či návaznosti pro případ hospitalizace. Stejně tak se zvýšila hodinová sazba za tyto služby. Přítomnost sester pak zajišťuje sama nemocnice.

Doba není lehká a rozumíme lékařům v jejich strastech a problémech každodenního života v ordinacích i v soukromém životě. Bez ambulantních lékařů ale kraj není schopen pohotovostní služby zajistit. Dosud se neochota ambulantních lékařů sloužit pohotovosti vykrývala kmenovými lékaři nemocnic. Řešení problému tímto způsobem je ale vždy dočasné a ne vždy ku prospěchu věci.

 

Proto vyzýváme všechny ambulantní lékaře a žádáme je, nenechte v tom své kolegy dosud sloužící pohotovosti, občany a návštěvníky kraje, sestry a všechny ostatní, kteří se snaží o organizaci služeb - pomozte nám se zajištěním lékařských pohotovostních služeb v Jihočeském kraji.

 

Z výše uvedeného textu, bohužel, vyplývá, že ambulantní lékaři budou na pohotovostech scházet i během velikonočních i květnových svátků. A pokud se situace nezmění, bude muset kraj požádat občany, aby navštívili své obvodní lékaře a domluvili se s nimi v této době na případném ošetření v jejich ordinacích.

 

Mgr. Petr Studenovský
vedoucí Odboru zdravotnictví Jihočeského kraje