Jihlava: Pro děti v nemocnici jsou učitelky i o prázdninách

19 / 07 / 2014

 

Hospitalizovaným dětem pomáhají v nemocnici také učitelky. Využít mohou školní družinu i mateřskou školu. Učitelky děti zabaví, pomáhají jim s učivem, pořádají besídky, oslavy Dne dětí, účastní se výtvarných soutěží. Na dětském oddělení jsou po celý rok, i teď o letních prázdninách.

V mateřské škole, která funguje ve všední dny po celé dopoledne, dochází učitelka za dětmi přímo na pokoj. „Většinou nám asistují rodiče, kteří jsou s malými dětmi po celou dobu v nemocnici. Rodiče se na vyučování také podílejí,“ vysvětluje učitelka Alena Smejkalová, která má školku na starosti. Kromě školky je v jihlavské nemocnici taktéž školní družina. Ta je pro děti otevřená do odpoledních 14- ti hodin. Družina má k dispozici hernu, ale o nic nepřijdou ani ty děti, které mají nařízen klidový režim na lůžku: „Za těmito pacienty docházíme přímo na pokoj. S dětmi hrajeme hry, čteme, povídáme si, malujeme,“ vyjmenovává aktivity učitelka Bohdana Johnová s tím, že dětem pomáhají třeba i dopisovat sešity, nebo dohánět učení ze školy.

Výrobky malých pacientů zdobí chodby dětského oddělení. Hospitalizované děti mohou využívat nabídku kvalitních her a pomůcek, které se škola snaží neustále obnovovat. Cílem je rozvíjet u dětí i během pobytu v nemocnici logiku, motoriku, postřeh, znalosti a školní dovednosti. Ročně jsou na dětském oddělení hospitalizovány zhruba 3 tisíce pacientů, se kterými pobylo v nemocnici zhruba 1800 rodičů, nebo jiných blízkých. Děti průměrně zůstanou v nemocnici 3-4 dny a využít mohou 66 lůžek.

Zdroj: nemji.cz

O