Jednala Národní rada pro duševní zdraví

Jednala Národní rada pro duševní zdraví
foto: www.mzcr.cz/MZ CR logo
30 / 06 / 2023

Na Ministerstvu zdravotnictví proběhlo jednání Národní rady pro duševní zdraví. Hlavními tématy byla role krajů a jejich zapojení do plnění akčního plánu pro duševní zdraví a lidskoprávní oblast.

Jednání se významně dotýkalo také resortu práce a sociálních věcí a školství, jejichž zástupci nechyběli ani na tomto zasedání Rady.

Ministerstvo zdravotnictví i Národní rada pro duševní zdraví dále aktivně podporují reformu péče o duševní zdraví, tj. rozvoj zdravotních, sociálních i preventivních služeb pro osoby s duševním onemocněním nebo v riziku jeho rozvoje. V tomto ohledu byla požádána Asociace krajů ČR o pokračování součinnosti a spolupráce s relevantními ministerstvy při plánování služeb, které se budou v čase profilovat. 

“Role krajů je pro nás velmi důležitá. Vnímáme však potřebu větší koordinace. Chceme propojit sociální služby a zdravotní péči tak, aby se pacientovi dostalo kompletní péče a nemusel v nemocnici setrvávat delší dobu, než je nezbytně nutné. Chceme také jednoznačně posílit spolupráci s Asociací krajů, a proto mě velmi těší, že se jednání účastní také hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták,” řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Mezi diskutovaná témata s kraji patřilo nastavení sítě služeb v oblasti duševního zdraví a plány v oblasti zdravotních, sociálních i zdravotně sociálních služeb. Diskuze byla rovněž vedena nad spoluprací a financováním krajských a školních metodiků prevence v oblasti prevence dětského duševního zdraví. Velmi podstatným bodem jednání byla kontrola kvality péče a dodržování lidských práv v zařízeních poskytujících péči lidem s duševním onemocněním. Téma podpořila i vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková.

“Ministerstvo zdravotnictví jednoznačně deklaruje potřebu vysoké kvality péče a dodržování lidských práv ve zdravotnických zařízeních. Všichni máme stejný zájem, a tím je chránit práva pacienta a poskytovat mu kvalitní a účinnou péči. Proto jsou nyní vytvářeny metodické dokumenty, které se zaměřují na dílčí práva pacientů a pomáhají zdravotnickým zařízením správně nastavit vnitřní postupy. V nedávné době se jednalo například o přítomnosti zákonných zástupců a osob blízkých u dětí při poskytování zdravotních služeb. Dnes vznikla meziresortní skupina, která bude koordinovat implementaci jednotlivých opatření,” řekl místopředseda Národní rady pro duševní zdraví Tomáš Kašpárek.

Ministerstvo zdravotnictví vítá zapojení pacientských organizací a jejich klíčový přínos v této oblasti.

www.mzcr.cz

Tagy článku