Jaký byl rok 2015 pro pražské záchranáře

15 / 03 / 2016

[caption id="attachment_6441" align="aligncenter" width="491"]foro archiv HMP - Ivan Kuptík foro archiv HMP - Ivan Kuptík[/caption]

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy je krajská příspěvková organizace zřizovaná hlavním městem Prahou. Její hlavní činností je poskytování přednemocniční neodkladné péče Pražanům a návštěvníkům metropole.
V roce 2015 bylo jejími výjezdovými skupinami uskutečněno 132 974 výjezdů, během kterých bylo ošetřeno 115 530 pacientů. Objem práce se každoročně zvyšuje o jednotky procent. V meziročním srovnání došlo tentokrát o navýšení ošetřených pacientů o 4,6 procent. Z uvedeného počtu výjezdů bylo 90 procent realizováno výjezdovými skupinami rychlé zdravotnické pomoci. Přítomnost lékaře vyžadoval vážný zdravotní stav pacientů u 10 procent výjezdů. Tento tzv. setkávací systém „rendez- vous“, kdy se u pacienta setkává výjezdová skupina rychlé zdravotnické pomoci (RZP) ve velké skříňové sanitě s výjezdovou skupinou rychlé lékařské pomoci (RLP) v osobním voze, využívá pražská záchranka ve svém provozu od roku 1987. Systém zkracuje dojezdový čas k pacientovi a efektivně využívá práci lékaře, který je po provedení všech nutných zákroků uvolněn pro další výjezd. Pokud zdravotní stav pacienta nevyžaduje přítomnost lékaře, převáží ho do zdravotnického zařízení výjezdová skupina rychlé zdravotnické pomoci.

Operátorky zdravotnického operačního střediska vloni převzaly přes 221 tisíc tísňových volání, letecká výjezdová skupina zasahovala u 528 pacientů. Nejzatíženějším měsícem uplynulého roku byl březen, kdy jsme řešili 10 663 událostí. Protipólem bylo září s 9 394 událostmi.
Náš průměrný dojezdový čas se dlouhodobě pohybuje u nejzávažnějších případů pod hranicí 8 minut, dvacetiminutový limit stanovený vyhláškou bývá překročen pouze u 1-2% výjezdů.

Mezi naše mimořádné úspěchy patří vysoká úspěšnost resuscitací. Zcelkového počtu 586 provedených loňských resuscitací, se u téměř poloviny z nich (45%) podařilo na místě události obnovit účinný oběh a předat je do následné specializované péče nemocnic. Zpět do normálního života se podařilo vrátit bez následků 93 pacientů (16%). Zásadní podíl na tomto úspěchu má ochota Pražanů poskytnout laickou pomoc před příjezdem záchranné služby – unikátních 81% pacientů bylo dle pokynů operátorky zdravotnického operačního střediska resuscitováno svědky události.

Další zajímavosti loňského roku: v souvislosti s bezpečnostní situací v Evropě byli záchranáři na konci roku vybaveni novými přilbami sochranným štítem a čelovkou, dále kevlarovými rukavicemi, odolnými proti proříznutí. Inspektor provozu zahájil testování vesty s balistickou ochranou. Pro případ mimořádné události byly na výjezdové základny pořízeny mobilní boxy se zdravotnickým materiálem pro ošetření většího počtu osob. Pro zvýšení ochrany byly výjezdové skupiny vybaveny osobními detektory oxidu uhelnatého, které je alarmem ochrání před možnou intoxikací.