Jak cestují onkologicky nemocní za léčbou?

Jak cestují onkologicky nemocní za léčbou?
foto: www.amelie.cz/Amelie, z.s.
07 / 09 / 2022

Zjistit to, si dal za cíl průzkum, do kterého se nyní pustila Amelie, z.s.. Ta totiž v rámci kontaktů na Lince Amelie či v odborném sociálním poradenství pro onkologicky nemocné dlouhodobě zjišťuje, že doprava do zdravotnického zařízení za léčbou je pro mnoho nemocných i blízkých problém - zejména v některých regionech nebo s určitou diagnózou a také ve spojení s jinými omezeními.

I řada lékařů na onkologických odděleních přiznává, že je otázka dopravy nelehká, a nejsou schopni ji ze své pozice řešit. Náklady na dopravu do zdravotnického zařízení jsou totiž do určité míry na zdravotně sociálním pomezí a pro řešení obtíží by mělo spolupracovat více aktérů.

Prožívají onkologicky nemocní v oblasti dopravy za léčbou nějaké obtíže? A pokud ano, jaké? Na to by měl odpovědět průzkum mezi pacienty. Proto Amelie, z.s. spustila on-line dotazníkové šetření, které v průběhu září a října sbírá informace od onkologicky nemocných v ČR. Na základě zjištění bude případně k dispozici i dostatečné množství argumentů pro zahájení jednání o potřebě změny na nejrůznějších úrovních (kraje, plátci, ministerstva atd.). Amelie, z.s. se toho v rámci zastupování zájmů onkologicky nemocných a jejich blízkých chopí.

Pomozte vyplněním dotazníku zmapovat preference i bariery, kterým onkologicky nemocní při dopravě za léčbou čelí. Vyplňte jej na adrese: //forms.gle/FP1Mjiy179cMHKpo6

Více informací najdete na: //www.amelie-zs.cz/odbornost-u-amelie/pruzkum-dopravy-za-lecbou/

Zkušenost onkologicky nemocných je důležitá a díky ní se dá mnohé zlepšit.

Zdrojwww.amelie.cz

Tagy článku