Jablonec nad Nisou: Nemocnice získala dotaci na modernizaci přístrojového vybavení

15 / 02 / 2017

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. uspěla na konci roku 2016 při získání dotace na dva projekty spolufinancované Evropskou unií. Projekty s názvem Nemocnice Jablonec nad Nisou – Návazná péče I. a II. obdrží celkovou částku až 151 mil. Kč. Spoluúčast financování ze strany Evropské unie a státního rozpočtu by měla celkově pokrýt u obou projektů 90% způsobilých realizovaných výdajů (85% výdajů hradí Evropská unie, 5% bude hrazeno ze státního rozpočtu). Zbývajících 10% půjde z vlastních zdrojů nemocnice. Projekty jsou realizovány v rámci operačního programu Integrovaný regionální operační program IROP (prioritní osa 06.02 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatelstvo regionů, 31. výzvy – Zvýšení kvality návazné péče – SC).

Cílem projektů je výrazně zvýšit kvalitu péče poskytované pacientům tak, aby odpovídala srovnatelným nemocnicím v rámci České republiky. „Plánujeme modernizovat přístroje pro diagnostické a zobrazovací metody, dále pro podporu intenzivní, anesteziologicko-resuscitační a operační péče,“ informovala tisková mluvčí nemocnice Petra Hybnerová. Cílem projektů je pořízení a modernizace přístrojového vybavení a technologií, které slouží pro poskytování zdravotních služeb v podporovaných oborech a metodách dle Koncepce Návazné péče Ministerstva zdravotnictví ČR. Celkový objem způsobilých výdajů za projekt Nemocnice Jablonec nad Nisou - návazná péče I. činí 98 090 589,50 Kč, za projekt Nemocnice Jablonec nad Nisou - návazná péče II. 53 108 750,58 Kč. „Některé v současné době používané přístroje a další vybavení, je již na hranici technické i morální životnosti, kapacita některých modalit je nedostatečná,“ vysvětlil důvody ředitel nemocnice MUDr. Vít Němeček.

Nemocnice tak díky dotaci obnoví například plicní ventilátory na JIP a ARO, ultrazvuky na více odděleních či endoskopy pro gastroenterologickou péči. „Na centrální sterilizaci vyměníme dva parní a jeden plazmový sterilizátor,“ uvedla staniční sestra Miluše Kuntová a dodala, že ročně se zde vysterilizuje přes 9,5 tis. kontejnerů s nástroji k operaci a přes 4 tis. balíčků nástrojů. V rámci projektu vznikne také druhé plně digitalizované skiagrafické pracoviště, které výrazně zvýší propustnost oddělení při dopoledních špičkách. „Starý skiagraficko-skiaskopický přístroj vyměníme za nový. Mimo skiagrafie, tedy klasického rentgenu, bude nový přístroj schopen provádět i vyšetření ve skiaskopickém režimu smožností vertikalizace vyšetřovacího stolu,“ vysvětlil výhody primář radiodiagnostického oddělení MUDr. Jaromír Frydrych.

„V současné době připravujeme vyhlášení výběrových řízení pro první projekt. Pokud vše půjde bez problémů, pořídíme přístroje zhruba na podzim,“ osvětlila postup Mgr. Petra Tomanová z oddělení veřejných zakázek a dotací nemocnice.

Projekty „Nemocnice Jablonec nad Nisou - návazná péče I.“ a „Nemocnice Jablonec nad Nisou - návazná péče II.“ jsou spolufinancované Evropskou unií.