Ivo Vondrák, hejtman MSK: Zákaz návštěv v krajských zařízeních zdravotní a sociální péče!

Ivo Vondrák, hejtman MSK: Zákaz návštěv v krajských zařízeních zdravotní a sociální péče!
foto: Archiv redakce/anobudelip.cz/Hejtman MSK Ivo Vondrák
21 / 05 / 2020

!!! S ohledem na nepříznivý vývoj epidemiologické situace v Dole Darkov jsme rozhodli o opatřeních, jejímž cílem je zajistit maximální ochranu občanů z rizikových skupin. S okamžitou platností byl vyhlášen zákaz návštěv v krajských zařízeních zdravotní a sociální péče. Tento zákaz platí v organizacích Moravskoslezského kraje, jako jsou nemocnice, domovy seniorů a další sociální zařízení.

S koncem nouzového stavu není v kompetenci hejtmana ani krizového štábu opatření nařídit plošně na celém území regionu, veškeré kompetence jsou na Krajské hygienické stanici, přesto toto opatření doporučujeme i ostatním zřizovatelům a poskytovatelům v regionu.
Situaci ve společnost OKD sledujeme, bude se jí zabývat také Krizový štáb Moravskoslezského kraje, který zasedá v pondělí 25. května 2020. Po konzultaci se zástupci COVID týmu při Ministerstvu zdravotnictví České republiky jsme se rozhodli, že další případná opatření vyplynou z výsledků víkendového plošného testování ve společnosti OKD. Pokud dojde ke zhoršení epidemiologické situace, připravujeme se na možnost vyhlášení stavu nebezpečí. Díky tomuto kroku bych jako hejtman získal kompetence nařizovat krizová opatření na území kraje, která by mohla pomoci řešit aktuální epidemiologickou situaci !!!

Zdroj: msk.cz

//www.facebook.com/ivo.vondrak?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAV2APnRU9pRrwxPnjsi7O43yBhlRIGarr-5DRg2gG-457SZNJa-MEHeYQAgIMrun6gb2MTxtwkTcHw&hc_ref=ARS5TfWN6jKJ01p6CadBTWBBLqpQ2PGAhw5z22mGIevSB4NMtjHwdyjycO0UOb36Ck8&fref=nf

Tagy článku