Ing. Jaroslav Kratochvíl: Navážeme na dobrou spolupráci s Karlovarským krajem

Ing. Jaroslav Kratochvíl: Navážeme na dobrou spolupráci s Karlovarským krajem
01 / 08 / 2017

Zdravotnictví na Karlovarsku prochází obdobím hledání nejlepší cesty - eufemisticky řečeno. Kraj samozřejmě potřebuje zajistit fungování v základním schématu, tzn. polikliniky, nemocnice a další zdravotnická zařízení, záchrannou službu i následnou péči. V regionu probíhá to, co vidíme stále častěji i jinde, spolupráci kraje tam, kde provozní podmínky jsou stále náročnější, a privátního subjektu. Není tajemstvím, že společnost NEMOS Group, respektive její významná zařízení, přebral silný hráč na trhu. I vedení kraje předpokládá vzájemnou spolupráci bez kolizí a ve shodě. Tak uvidíme, jak se kombinovaný model projeví pod vedením nového ředitele Nemocnice Sokolov, Ing. Jaroslava Kratochvíla.

 

 

Nastupujete do Nemocnice Sokolov, která patří do NEMOS Group. Co přebíráte a co byste chtl vybudovat?

Nemocnice Sokolov je z mého pohledu stabilizovaná nemocnice. Chtěl bych pokračovat v nastaveném trendu. Co se týče problémů, tak má stejné problémy jako celé zdravotnictví a to je nedostatek personálu. Před námi je řada projektů, ale za nejbližší mohu jmenovat výstavbu nových operačních sálů, které potřebujeme , abychom mohli poskytovat výkony a služby pacientům.

 

Žádáte obvyklých 100 dnů hájení?

Nechci říci, že potřebuji 100 dní hájení, ale potřebuji se seznámit s nemocnicí, zaměstnanci a situací, která je. Poté budu schopen udělat další kroky.

 

NEMOS Group má těsnou spolupráci s Karlovarským krajem. Hodláte rozšířit nabídku provozování krajských zařízení?

Chci navázat a pokračovat v dobré spolupráci s Karlovarským krajem. 

 

Myslíte, že model kombinace privátního provozovatele a krajských zařízení má nesporné výhody, nebo je to improvizace?

 Myslím, že je to dobrý model, což situace v nemocnicích Nemosu je vidět.

 

Uvažoval byste o zřízení malého centra Tradiční čínské medicíny v Nemocnici Sokolov, případně podpořil nějaké model s širší spádovostí, jako doplňkovou péči?

 V současné době o této činnosti neuvažujeme.