Informace z jednání Stálé pracovní skupiny – součásti Krizového štábu Ústeckého kraje

Informace z jednání Stálé pracovní skupiny – součásti Krizového štábu Ústeckého kraje
02 / 04 / 2020

V souvislosti s pandemií koronaviru hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček každý den vede mimo jiné poradu se Stálou pracovní skupinou, složenou z vedoucích odborů krajského úřadu. Zde jsou řešeny zásadní otázky spojené se stavem nouze a danou problematikou.

V souvislosti s pandemií koronaviru hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček každý den vede mimo jiné poradu se Stálou pracovní skupinou, složenou z vedoucích odborů krajského úřadu. Zde jsou řešeny zásadní otázky spojené se stavem nouze a danou problematikou.

Stálá pracovní skupina tvoří společně s Bezpečnostní radou Krizový štáb Ústeckého kraje. Více o Krizovém štábu Ústeckého kraje se dozvíte v tiskové zprávě: //www.kr-ustecky.cz/dnes-odpoledne-zasedal-krizovy-stab-usteckeho-kraje-nonstop-infolinka-krajske-hygienicke-stanice-usteckeho-kraje-43-420-736-233-176/d-1742001/p1=204704

Informace k jednání Stálé pracovní skupiny dne 2. dubna 2020:

Stálá pracovní skupina projednala mimo jiné aktuální stav u poskytovatelů sociální péče. Na základě vývoje Ústecký kraj připraví speciální sety ochranných prostředků, které budou obsahovat zejména ochranné brýle, štíty, obleky a respirátory příslušné ochranné třídy. Tyto sety budou bezprostředně k dispozici všem sociálním službám, kde se u klientů či personálu objeví onemocnění COVID-19. 

Stálá pracovní skupina Ústeckého kraje děkuje veřejnosti a médiím za podporu zaměstnanců a klientů Domova U Trati Litoměřice. V tuto chvíli je nezbytné respektovat významnou potřebu klidu, který zaměstnanci i klienti potřebují. Rada Ústeckého kraje v souvislosti se situací v Domově U Trati Litoměřice (domov pro seniory), spadající pod příspěvkovou organizaci Centrum sociální pomoci Litoměřice, jejímž zřizovatelem je Ústecký kraj, rozhodla o poskytnutí mimořádné odměny 14 pracovníkům tohoto zařízení, kteří vykonávají péči o klienty nebo zajišťují přímo související služby po dobu karantény.

Stálá pracovní skupina Ústeckého kraje bere na vědomí informaci, že prvky kritické infrastruktury a další vybrané ekonomické subjekty budou osobními ochrannými prostředky zásobeny cestou Ministerstva průmyslu a obchodu.

Stálá pracovní skupina Ústeckého kraje konstatovala, že není v možnostech kraje zabezpečovat osobní ochranné prostředky pro všechny ekonomické subjekty v kraji. Ústecký kraj pořídil osobní ochranné prostředky za deset milionů korun, //www.kr-ustecky.cz/ustecky-kraj-poridil-osobni-ochranne-prostredky-za-deset-milionu-korun/d-1743485/p1=204698. Na speciálním podwebu COVID-19 zveřejňuje kraj nabídky firem, kde se OOP dají pořídit, //www.kr-ustecky.cz/nabidka-pomoci/ds-100590/p1=259845. Jedná se o nabídky pomoci jednotlivců, firem, společností a organizací, na nichž se nepodílí Ústecký kraj.

Stálá pracovní skupina Ústeckého kraje projednala problematiku ubytování pro bezdomovce, a to v součinnosti s okresními městy Ústí nad Labem, Most a Děčín.

Stálá pracovní skupina Ústeckého kraje projednala výstupy a plnění úkolů vyplývajících z videokonferencí hejtmanů, z videokonference prvního náměstka hejtmana s primátory statutárních měst, s představiteli Šluknovského výběžku a řediteli nemocnic na území kraje.

Stálá pracovní skupina Ústeckého kraje vzala na vědomí aktuální informace o závozech osobních ochranných prostředků od Ministerstva vnitra a z vlastních nákupů. Aktuálně byly nakoupeny roušky za jeden milion korun z vlastních zdrojů.

Stálá pracovní skupina Ústeckého kraje doporučila změnu místa konání tiskových konferencí, a to s ohledem na nutnou bezpečnost novinářů i představitelů kraje.

Stálá pracovní skupina Ústeckého kraje vzala na vědomí činnost Správy a údržby silnic Ústeckého kraje v rámci distribuce osobních ochranných prostředků na území regionu.

Stálá pracovní skupina Ústeckého kraje byla informována o podpoře ústeckého Dobrovolnického centra, kterému Ústecký kraj zapůjčil vozidlo a nezbytné technické vybavení.

Stálá pracovní skupina Ústeckého kraje projednala nabídku pomoci, například od pátracího týmu SAR DPT (Self Defense Division, z.s.), která je ostatní složkou integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje. Disponují 17 vycvičenými dobrovolníky a technikou. Další nabídka přišla od projektu PilotiLIDEM.cz, který sdružuje více jak 250 letadel i vrtulníků, a dalších subjektů.

Stálá pracovní skupina Ústeckého kraje vzala na vědomí nákup dalších deseti tisíc litrů (celkem již nakoupeno 30 tisíc litrů) desinfekce ANTI-COVID a její distribuci ke konečným příjemcům

Stálá pracovní skupina Ústeckého kraje vzala na vědomí informaci i využívání telefonických a emailových linek pro distribuci osobních ochranných prostředků a o nepřetržité službě sloužící k příjmu osobních ochranných prostředků od Ministerstva vnitra.

Stálá pracovní skupina Ústeckého kraje vzala na vědomí ocenění transparentnosti a organizace systému předávání pomůcek pro jednotlivé kategorie zdravotnických ale i nezdravotnických pracovišť ze strany člena Sdružení Ambulantních  specialistů České republiky. V obdobném duchu bylo poděkováno i ze strany Agentury Pondělí z. s.

Stálá pracovní skupina Ústeckého kraje vzala na vědomí usnesení Vlády České republiky ze dne 1. dubna 2020 č. 369 a č. 377.

Tagy článku