IKEM slavnostně otevřel nové operační sály: REKONSTRUKCE A DOSTAVBA TRVALA 3 MĚSÍCE, NAVÝŠÍ KAPACITU TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE

12 / 10 / 2016

Dva nové sály - jeden rekonstruovaný a druhý nově vybudovaný, a k tomu nové laboratoře zaměřené na léčbu komplikací diabetu. To vše včetně rekonstrukce vzduchotechniky, elektroinstalace, zázemí pro zaměstnance i pacienty před zákrokem i po něm.  Tak vypadala jedna z hlavních investičních akcí Institutu klinické a experimentální medicíny roku 2016. Celkem stála 85 milionů korun a IKEM ji plně hradil ze svých zdrojů.

Počty orgánových transplantací v posledních 10 letech strmě stouply. Zavedly se nové programy, rozšířila indikační kritéria a z kdysi raritních výkonů se stal standard. Nárůst počtu pacientů, kteří musí podstoupit transplantaci, s sebou nese i větší nároky na prostor. Jen pro představu, transplantací jater IKEM loni provedl 137, před pěti lety to přitom byla pouhá polovina. Navíc, letos naši odborníci zahájili v rámci programu párových výměn ledvin intenzivní spolupráci se specializovaným centrem ve Vídni. Možnosti najít vhodného žijícího dárce ledviny se tak rozšíří, což ale klade mnohem větší nároky také na volnou kapacitu operačních sálů. „Již několik let jsme v IKEM pozorovali, že se pohybujeme na hranici možností. Chirurgové se svými týmy pracovali na operačních sálech ve dne i v noci, jen aby se všichni pacienti dočkali potřebných a často život zachraňujících zákroků. I proto již předloni padlo rozhodnutí přestěhovat ambulanci závodní lékařky a díky promyšleným úpravám prostoru vytvořit vedle již stávajícího operačního sálu č. 7 zcela nový sál, a také laboratoře, kde se odborníci IKEM zaměří na léčbu komplikací diabetu - transplantace Langerhansových ostrůvků a buněčnou terapii. Přípravy trvaly téměř celý rok, protože jsme museli pečlivě naplánovat každý krok, aby rekonstrukce a dostavba příliš nezasáhla do plynulého provozu Transplantcentra IKEM. Jsem velmi rád, že se vše podařilo v rekordně krátkém čase a my na těchto operačních sálech budeme moci již za necelé dva týdny zachraňovat první pacienty,“ říká ředitel Institutu klinické a experimentální medicíny MUDr. Aleš Herman, Ph.D.

„Právě otevřené kapacity na jednu stranu umožňují zdokonalit již tak vynikající medicínu tohoto největšího transplantačního centra u nás, na druhou stranu jsou ukázkou vzorového hospodaření IKEMu, který dokázal pokrýt veškeré náklady z vlastních prostředků,“ uvedl při slavnostním otevření operačních sálů ministr zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, a dodal: „Ministerstvo zdravotnictví dlouhodobě podporuje transplantační programy a také na finanční prostředky pro transplantace je pamatováno v úhradové vyhlášce na příští rok. Nic tedy nebrání tomu, aby zdejší specialisté zachraňovali či zkvalitňovali životy většímu množství pacientů, zase o kousek rychleji a ještě lépe než doposud.“

Operatéry se skalpely nahradili dělníci se sbíječkami začátkem prázdnin. „Operační sály Kliniky transplantační chirurgie IKEM budou patřit mezi nejmodernější v České republice. Usnadní a zpříjemní práci zaměstnancům, protože nabídnou mnohem větší možnosti, jak například upravit teplotu na operačním sále, intenzitu a barvu světla, pomohou chirurgovi lépe kontrolovat na speciálních monitorech místo operace i další předoperační snímky. K tomu jim bude sloužit videomanagement, který budou moci jednoduše ovládat z tabletu. Rekonstrukce se ale dočkaly i přípravny, odpočinkové místnosti i veškeré technické zázemí. Pacientům pak bude sloužit moderní a mnohem lépe kontrolovatelný dospávací pokoj. Operační sály se dočkaly i nového vybavení - nového mobilního rentgenu, aspirátoru a především pak nových operačních stolů, které jsou mnohem lépe polohovatelné a disponují výměnnou deskou, což pacientům zabezpečí ještě větší komfort při překladu na lůžko,“ popisuje novinky přednosta Transplantcentra IKEM MUDr. Pavel Trunečka, CSc.

Projekt rekonstrukce a dostavby sálů Kliniky transplantační chirurgie stál celkem téměř 85 milionů korun bez DPH. Z toho 50 milionů zaplatil IKEM za samotnou stavbu, 4,5 mil. stálo lelktrické a síťové propojení všech přístrojů a monitorů přes videomanagement a zbylých 30 milionů veškeré vnitřní vybavení včetně přístrojů, operačních stolů, mikroskopů, laboratoří atd. IKEM vše hradil z vlastních zdrojů. „Pro nás, jako dodavatele stavby, byl tento projekt velkou výzvou. Museli jsme pracovat velmi rychle, aby se sem co nejdříve mohl vrátit normální provoz. Harmonogram byl do detailů naplánovaný tak, aby se co nejméně dotkl provozu a pacientů čekajících na zákrok. Naštěstí se podařilo většinu prací zvládnout během prázdnin, kdy byl vzhledem k dovoleným provoz sálů o něco volnější. Jsem hrdý, že se nám pro IKEM podařilo vybudovat jedno z nejmodernějších pracovišť v republice, které budou moci hlavně později, díky promyšlené návaznosti, pohodlně propojit s další plánovanou stavbou, na kterou se tady chystají, tedy s pavilony G1, G2, doplňuje zástupce firmy VW Wachal a.s. Ing. Ondřej Wachal.

Kromě operačních sálů Kliniky transplantační chirurgie IKEM letos v létě rekonstruoval také operační sál Kliniky kardiochirurgie. Práce zde probíhaly měsíc a také de facto za plného provozu. Cena se zde vyšplhala celkem na 10,5 milionů korun. Zajímavostí jsou zde především materiály využité pro opláštění sálu - všechny čtyři stěny pokrývá silnostěnné, asi centimetr tlusté, tvrzené sklo. IKEM se pro něj rozhodl proto, že má nejlepší výsledky z hlediska hygienických a bezpečnostních nároků, které jsou zde, vzhledem k prováděným výkonům, velmi vysoké. I tento sál je vybavený kompletně dotykovými displeji a nejmodernějším vybavením.
Unknown-27

Fotogalerie

sal_c_5

 

sal_c_5_3

 

sal_c_5_2

 

IMG_7103

 

IMG_7123

 

 

IMG_7059

 

IMG_7078

 

Zdroj: IKEM