IKEM: Novou ledvinu dostalo už 5000 pacientů

03 / 12 / 2015

Transplantcentrum IKEM má za sebou další velký milník - 14. 11. 2015 transplantovalo novou ledvinu 5000. pacientovi. Stalo se tak 49 let od historicky první transplantace ledvin v IKEM, která zároveň odstartovala první systematický program transplantací ledvin v tehdejším Československu. Od roku 1966 tak lékaři pomohli 1828 ženám a 3172 mužům, kterým transplantovali celkem 5681 ledvin. Dnes je to nejrozvinutější program, který ročně pomáhá stovkám nemocných.

 IMG_8363-2

Pacientem s “pořadovým“ číslem 5000 je sedmašedesátiletý Ladislav Rozsíval z Prahy. Onemocnění ledvin se u něj objevilo v roce 2000, od té doby se jeho zdravotní stav zhoršoval až ledviny přestaly fungovat a musela je nahradit pravidelná dialýza. „Na té jsem byl posledních čtrnáct měsíců. Bohužel, v rodině ani mém blízkém okolí se nenašel žádný vhodný dárce, tak mě lékaři zařadili na čekací listinu. Když mi pak volali z IKEMu, že pro mě mají novou ledvinu, byl to úžasný pocit. Je to pro mě nový start, konečně budu volný a můj život nebude jen od dialýzy k dialýze,“ popisuje Ladislav Rozsíval.

Transplantace ledviny je v dnešní době nejlepší metodou léčby selhání ledvin. „Výrazně zlepšuje především kvalitu života pacientů, kteří díky novému orgánu nemusejí docházet na časově a finančně velmi náročné dialýzy. V dnešní době - díky pokrokům transplantační medicíny - dokážeme transplantovat novou ledvinu téměř všem nemocným. IKEM je od svého počátku největším centrem, které každoročně provádí nadpoloviční většinu všech transplantací ledvin v České republice - loni 265 ledvin z 507 celkových, což znamená, že ledvinu transplantujeme průměrně pěti pacientům týdně,“ vysvětluje přednosta Transplantcentra IKEM MUDr. Pavel Trunečka, CSc.

Velký nárůst zaznamenaly v IKEM v posledních letech transplantace ledvin od žijících dárců. Těch dnes ročně provádíme okolo 50-60. „Pro pacienty se selháním ledvin to znamená mnohem lepší dlouhodobé výsledky, většina takových ledvin funguje mnohem lépe a déle než od zemřelých dárců. V roce 2012 jsme program transplantací ledvin od žijících reorganizovali, zavedli jsme některé nové metody včetně párových výměn ledvin a řetězových transplantací. Přestože se nám  podařilo počty skokově zvýšit o stovky procent, je to stále málo - sotva pětina všech transplantací ledvin. V porovnání se západní Evropou je jasně vidět, že máme ještě co dohánět - tam totiž tvoří transplantace ledvin od živých dárců někdy až polovinu,” říká přednosta Kliniky transplantační chirurgie IKEM doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D., FRCS.

Transplantace ledvin je nejlepší možnou metodou léčby chronického selhání ledvin. To v Česku postihlo již téměř 11 000 lidí. „V roce 2014 byla dialyzační léčba nově zahájena u 2000 nemocných. Alarmující je, že 45 % z nich se ocitlo na dialýze aniž by tušilo, že mají ledviny poškozené. Přitom, pečlivé vyšetření může znamenat oddálení dialýzy a také včasně provedenou transplantaci - nejlépe od žijícího dárce. V České republice žije s funkční transplantovanou ledvinou aktuálně 4526 nemocných, zbytek je léčen dialyzačními metodami. Počet nemocných s funkční transplantovanou ledvinou se neustále zvyšuje - to proto, že tito pacienti žijí dvakrát déle než nemocní na dialýze. Zatímco v roce 1995 jsme v IKEM pečovali o 692 těchto nemocných, v roce 2015 sledujeme v našich ambulancích již 2265 nemocných po transplantaci ledviny,“ uvádí prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., přednosta Kliniky nefrologie IKEM.

Transplantace ledvin nejen že dramaticky zlepšuje a prodlužuje život pacienta, ale výrazně šetří peníze ve zdravotnictví. „Zatímco v roce před transplantací, kdy musí prodělávat dialýzu, jsou náklady na jednoho takového klienta v průměru 773 tisíc korun, v roce po transplantaci je to už o 474 tisíc korun méně. Ušetřené peníze lze pak použít pro ostatní nemocné,“ nabídl ekonomický pohled na věc náměstek ředitele VZP Petr Honěk. I on ale vyzdvihl především obrovský přínos transplantace pro zlepšení kvality života nemocného.

V letošním roce transplantoval Institut klinické a experimentální medicíny k dnešnímu dni ledvinu dalším 243 pacientům (celkem tak dostalo ke dnešnímu dni novou ledvinu v IKEM 5012 pacientů). „Úspěšnou transplantací pro nás ale péče o pacienty zdaleka nekončí. Stejně jako ostatní, i všichni letos transplantovaní pacienti budou chodit, nebo už chodí, do našich ambulancí na pravidelné kontroly. Jen pro představu, takto naše lékaře letos navštívilo už 2265 transplantovaných pacientů, kteří na dveře zaklepali celkem 11 022 krát. To je téměř padesátka ambulantních návštěv a vyšetření denně,“ doplňuje MUDr. Aleš Herman, ředitel Institutu klinické a experimentální medicíny.

Order Online at USA Pharmacy! buy zoloft In Usa . Approved Pharmacy, Where To Purchase Zoloft.
baclofen online canada order baclofen cheap baclofen order baclofen online buy baclofen baclofen buy uk buy baclofen online no prescription mail order
azithromycin online canada generic zithromax

Jan 1, 1970 - Shop with us for cheap Baclofen online medications you need without Where can I buy baclofen No Prescription Over The Counter
buy baclofen online cheap vermox over counter ireland can i order desyrel usa beconase aq tablets purchase on line mail order generic quibron-t decadron
zithromax buy cheap zithromax without prescription