Hradec Králové: Stipendia pro mladé lékaře vítáme a k nim nabízíme ještě stabilizační odměny

26 / 04 / 2016

Přes 20 mladých lékařů, kteří letos ukončí studium na kterékoliv lékařské fakultě v České republice, by mělo i díky stipendiu od Zdravotnického nadačního fondu Královéhradeckého kraje už brzy posílit lékařské týmy poskytovatelů zdravotní péče v kraji. Na nové kolegy se těší i nemocnice Zdravotnického holdingu KHK, které čerstvým absolventům nabízejí nejen splnění podmínky přiznaného stipendia, a sice specializační vzdělávání na akreditovaných pracovištích ve vyjmenovaných oborech, ale navíc i stabilizační příspěvek ve výši 25 tisíc korun.

„Do specializační přípravy v nejpotřebnějším oboru, vnitřním lékařství, můžeme absolventy přijmout v šesti našich nemocnicích – v Jičíně, Novém Bydžově, Náchodě, Rychnově nad Kněžnou, Broumově a Trutnově,“ upřesňuje Miroslav Procházka, předseda představenstva Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, a pokračuje: „Druhým preferovaným oborem v pořadí je radiologie a zobrazovací metody a v tom se u nás mohou mladí lékaři vzdělávat na odděleních v Jičíně, Náchodě a Trutnově. Stejně tak v oboru dětské lékařství. Podstatné je, že stabilizační odměnu 25 tisíc korun poskytneme čerstvému absolventovi při nástupu do kterékoliv nemocnice našeho holdingu, a to bez ohledu na to, zda současně získal či nezískal stipendium.“

Mladí lékaři se v krajských nemocnicích mohou velmi brzy dostat k samostatné práci a ve zvolené specializaci tak získávají zkušenosti intenzivně. „Oceňují i to, že náklady spojené s jejich specializační přípravou za ně z velké části hradíme my, resp. naše nemocnice, do které nastoupí,“ dodává Procházka.

Stabilizační příspěvky od nemocnic, jejichž podmínkou je setrvání v pracovním poměru minimálně po dobu 18 měsíců, získávají v holdingových zařízeních i nově příchozí zkušenější lékaři. Např. lékař s certifikátem, který již absolvoval základní kmen, dostává 40 tisíc korun, pro lékaře se specializovanou způsobilostí, po tzv. atestaci, je připraveno až 60 tisíc korun dle dosaženého stupně kvalifikace tohoto lékaře.

Stabilizační příspěvky poskytují krajské nemocnice i nelékařským zdravotnickým pracovníkům. Při obsazení delší dobu volné pozice mohou dostat 20 tisíc korun noví zaměstnanci v profesích všeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut a zdravotní laborant, 15 tisíc korun může získat zdravotnický asistent a 10 tisíc korun sanitář či ošetřovatel.

Zdroj: zhkhk.cz