Hradec Králové: Nemocnice krajského holdingu se představily medikům

12 / 04 / 2016

Stanek ZH KHK_VPUM 2016

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje (ZH KHK) prezentoval v minulém týdnu své nemocnice na Veletrhu pracovního uplatnění v medicíně, který se 6. dubna konal ve výukovém centru Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. U stánku holdingu hovořili se studenty medicíny nejen personalisté, ale i lékaři z jednotlivých nemocnic. „Diskuze s mediky, z nichž většina je nyní v 5. ročníku, byla velmi podnětná. Přítomnost lékařů se ukázala být strategická, neboť mohli zájemcům nabídnout přece jen poněkud jiný pohled než personalisté,“ popisuje svou zkušenost z veletrhu MUDr. Michal Bednář, Ph.D., primář neurologického oddělení Oblastní nemocnice Trutnov a.s., a dodává: „Studenti si často nebyli jisti výběrem oboru, hrála u nich roli zkušenost z výuky na lékařské fakultě a s lékaři, se kterými se např. potkali na stážích. Akce měla pro získání povědomí o nemocnicích Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje nepochybně velký význam. Boj o lékaře, včetně absolventů, bude pravděpodobně do budoucna stále naléhavější a bude potřeba využívat takovýchto akcí, které umožní kontakt s budoucími lékaři.“

Personalisté a lékaři informovali studenty o oborech, v nichž lze v rámci holdingu po ukončení studia Lékařské fakulty absolvovat specializační přípravu, představovali jim četné výhody zaměstnání v krajských nemocnicích a informovali je také o nové možnosti získat jednorázové stipendium od Zdravotnického nadačního fondu Královéhradeckého kraje. „Od studentů jsme oproti tomu získali řadu cenných informací o oborech, o nichž uvažují, či o faktorech, které ovlivní jejich rozhodování o budoucím zaměstnavateli,“ prozrazuje Mgr. Lukáš Holub, hlavní personalista ZH KHK. „Dobrou zprávou je, že téměř všichni dotázaní medici plánují zahájit svou kariéru v nemocnici okresního typu, kde očekávají, že se dříve dostanou k samostatné práci a budou rychleji získávat zkušenosti ve zvolené specializaci. Kritériem pro výběr potenciálního zaměstnavatele jsou také dobré vztahy na pracovišti. Ty mají v rozhodování mladých lékařů dokonce větší váhu než finanční motivace,“ upřesňuje Lukáš Holub.

„Všechny získané informace vyhodnocujeme a budeme s nimi dál pracovat. Máme zájem na postupném doplňování našich lékařských týmů a předpokladem toho je být atraktivním zaměstnavatelem, který vychází svým současným i budoucím zaměstnancům vstříc,“ uzavírá Ing. Miroslav Procházka, Ph.D., předseda představenstva ZH KHK.

Zdroj: zhkhk.cz