Homolka prošlapává cestu k efektivnějšímu screeningu rakoviny děložního čípku

09 / 10 / 2015

Screening rakoviny děložního čípku v České republice není dostatečně efektivní, upozorňují gynekologové Nemocnice Na Homolce. Ročně se v naší zemi diagnostikuje kolem tisíce těchto nádorů a téměř 400 žen na toto onemocnění každý rok zemře. Na sto tisíc žen u nás připadá devatenáct až dvacet nově odhalených onemocnění za rok. To je vysoká incidence ve srovnání s vyspělými zeměmi, které se dostávají pod deset nových případů na sto tisíc žen. Tato statistika nás řadí až na 13. místo v EU.

 homolka

Gynekologie Na Homolce už před rokem zavedla do své praxe nové laboratorní testy a nový postup v záchytu a sledování rizikových pacientek, který je spolehlivější než dosavadní celorepublikově zavedená praxe. Metoda odběru cytologie na sklíčko, používaná už padesát let, má totiž jeden závažný nedostatek – spolehlivost, že se případné patologické změny buněk odhalí, je jen 60 až 80 procent.

„My spolupracujeme s Bioptickou  laboratoří v Plzni, která poskytuje spektrum spolehlivějších laboratorních testů. Jsou to za prvé cytologický rozbor spolehlivější metodou LBC, za druhé testy na přítomnost virů HPV a jejich specifikaci a za třetí molekulárně-genetický test schopnosti buněk zajistit ochranu před vznikem zhoubného nádoru děložního čípku, tedy test ‚protinádorové brzdy‘, jak to obrazně nazývám. Díky spolehlivějším výsledkům můžeme prodloužit interval sledování u těch klientek, které mají testy negativní, více se věnovat těm rizikovějším a s vysokou pravděpodobností vytipovat ty, které jsou v ohrožení. Těm pak zajistíme tu nejlepší odbornou pomoc,“ říká MUDr. Petr Popelka, primář Gynekologického oddělení Nemocnice Na Homolce.

Cytologie

Běžně se v naší republice dosud používá metoda, při níž se buňky odebrané z děložního čípku kartáčkem nanášejí na sklíčko. Tím se bohužel vzorek částečně znehodnotí, protože řadu buněk se na sklíčko vůbec nepodaří přenést, některé se přenosem poškodí, další se na sklíčku překrývají apod., což výsledky mikroskopického vyšetření může významně zkreslit.

Nová metoda byla vyvinuta v USA a přechází na ni většina států západní Evropy. Rozdíl spočívá v tom, že buňky se ponořením a protřepáním kartáčku opatrně přenesou do ochranného roztoku a na sklo se pak přendají až v laboratoři pomocí speciálního přístroje. Vytvořená tenká vrstva buněk na skle je základem kvalitního a velmi spolehlivého výsledku mikroskopického rozboru. Kromě pracovníků laboratoře výsledky vyhodnocuje také speciální software. Lidská chyba je eliminována na minimum. Nová metoda bohužel zatím není plně hrazena ze zdravotního pojištění. Její doporučená cena je 500 Kč.

„Jedná se o metodu tzv. liquid based cytologie (LBC – ThinPrep Pap test), tedy o přenos setřených buněk z povrchu děložního čípku do speciálního tekutého média, které udržuje odebrané buňky v nezměněné kvalitě po dobu několika týdnů. Kromě zmíněné vysoké kvality zhotovených preparátů určených pro mikroskopické hodnocení je třeba jako výhodu zdůraznit zařazení počítačové analýzy obrazu (Imaging system), která výrazně zpřesňuje diagnostiku a rozpozná i ojedinělé přednádorové či nádorové změny. Další výhodou tohoto vyšetření je možnost v časovém odstupu i několika týdnů požadovat další doplňková vyšetření, např. HPV test, aniž by žena musela opět navštívit svého gynekologa,“ vysvětluje MUDr. Iva Kinkorová Luňáčková z Bioptické laboratoře, s. r. o., v Plzni. 

Test na přítomnost vysoce rizikových kmenů papilomavirů (HR HPV)

Test na přítomnost HR HPV, které způsobují nádorové bujení na děložním čípku, by mohl významným způsobem zefektivnit screening u žen nad 30 let věku. V současnosti má každá žena nárok na úhradu tohoto testu od pojišťovny pětkrát za svůj život.

„Škoda, že se tento test u nás běžně nevyužívá. Pokud je totiž jeho výsledek negativní, znamená to, že žena může být relativně v klidu, protože i kdyby se virem poté nakazila a infekce přetrvávala, než by se u ní případně vyvinul karcinom, trvalo by to v průměru deset let. Kdyby se tento test využíval v kombinovaném screeningu s cytologií, nemusely by ženy s negativními výsledky testů chodit každý rok na cytologii. Například v Holandsku zavedli kombinovaný screening v roce 2013 a ženy starší 30 let, které měly negativní výsledek, jsou zvány na další stěry po 5 letech,“ vysvětluje dr. Popelka.

Vyšetření „protinádorové brzdy“

Jestliže cytologie prokáže patologické změny buněk odebraných z děložního čípku, přistupuje se obvykle k tzv. konizaci, tj. k operačnímu odstranění kuželu zasažené tkáně děložního hrdla. „Já ale považuji za velmi důležité provést operaci v pravou chvíli, tj. ještě ve stadiu přednádorových změn a přitom ne zbytečně brzy, zejména u žen, které ještě plánují těhotenství. Proto v takovém případě nabízíme speciální molekulárně-genetický test. Jeho cílem je zjistit, zda pacientčiny geny jsou ještě schopny zajistit ochranu před vznikem nádoru. Pokud tato „protinádorová brzda“ nefunguje, pak je nutno přistoupit k dalším vyšetřením, expertní kolposkopii, bioptickému ověření, eventuálně ke konizaci,“ říká dr. Popelka.

Jak zlepšit prevenci

Pro lepší prevenci rakoviny děložního čípku už bylo v poslední době leccos uděláno. Ženy, které zanedbávají pravidelné preventivní gynekologické prohlídky, jsou nově zvány k odběru cytologie dopisem od zdravotní pojišťovny. Také očkování proti HPV se stalo dostupnějším poté, co pojišťovny akceptovaly jeho úhradu u mladých dívek. Přesto se dá dělat ještě mnohem víc, tvrdí odborníci, kteří se snaží vylepšit nelichotivou statistiku výskytu a úmrtnosti na toto onemocnění v ČR.

„Já vidím rezervu ve třech směrech:

  1. 1.     Je třeba důsledně zavést očkování proti HPV jakožto primární prevenci u mladých dívek a dále u žen po odstranění těžkých přednádorových změn (po konizaci).
  2. 2.     Musíme dosáhnout co nejvyšší účasti žen na screeningu – v tom by měly pomoci zvací dopisy od pojišťoven, osvěta a podpora médií.
  3. 3.     Velké zlepšení by podle mého názoru přinesl kombinovaný screening, tedy vyšetřování jak cytologie, tak i HR HPV u žen nad 30 let věku. To by umožnilo na jedné straně vyselektovat skupinu rizikových pacientek, které vyžadují další odbornou péči, a na druhé straně prodloužit interval sledování u těch, které mají testy negativní. Screening by tak byl mnohem efektivnější,“ uzavírá téma primář Popelka.