Homolka koupila operačního robota poslední generace a uvedla do provozu nové hybridní operační sály

20 / 09 / 2016

Nemocnice Na Homolce uspořádala dne 20. září 2016 slavnostní setkání zdravotníků, odborníků, veřejných činitelů a zástupců médií, na kterém byl pokřtěn její nový operační robot Da Vinci Xi. Nemocnice ho pořídila pro své zcela nově vybudované multioborové pracoviště se dvěma operačními sály pro hybridní a robotické výkony. Celkově investovala do tohoto pracoviště vybaveného nejmodernějšími technologiemi zhruba 110 milionů korun.

Je známo, že Homolka je průkopníkem roboticky asistované chirurgie u nás. Od roku 2005, kdy jako první nemocnice v republice operačního robota Da Vinci získala, provedli zdejší lékaři pomocí tohoto zařízení téměř 1 400 operací, mezi nimiž byly i světově unikátní výkony, a vyškolili na něm řadu dalších lékařů, našich i zahraničních. Bez investice do nových sálů a nového robota by ale tato jejich činnost musela být přerušena. Stávající robotické zařízení si své již odsloužilo a muselo být vzhledem k nevyhovujícímu technickému stavu odstaveno.

„Považovali jsme za svou povinnost investovat do nákupu nového zařízení, aby naši vynikající specialisté mohli ve svém započatém díle pokračovat. Jsem spolu s nimi přesvědčen o tom, že robotická operativa má budoucnost, jelikož vývoj chirurgie – což je jednoznačně v zájmu pacientů i celé společnosti – směřuje k minimálně invazivním postupům,“ řekl Ivan Oliva, ředitel nemocnice.

Robot je součástí vybavení nových operačních sálů

Stavba hybridního multioborového operačního komplexu se dvěma sály na Homolce trvala celkem dva roky. Kolaudace proběhla už před půl rokem a operační sály od té doby prošly zkušebním provozem. Na novém robotickém systému Da Vinci Xi už bylo na Homolce v období od 1. srpna do 15. září provedeno celkem 29 výkonů. Kromě robotického zařízení jsou sály vybaveny dalšími nejmodernějšími technologiemi, a to především novou angiolinkou. „Hlavní předností celého komplexu je možnost provádět zde tzv. hybridní výkony, tedy výkony, kde se kombinuje otevřený chirurgický přístup s přístupem endovaskulárním právě za použití rentgenového přístroje. Celý komplex sálů by měl sloužit především kardiovaskulárním oborům, tedy kardiologii, kardiochirurgii, invazivní radiologii a cévní chirurgii. Robotický systém pak dále využije i urologie, všeobecná chirurgie a gynekologie,“ vysvětluje vedoucí lékař tohoto pracoviště Štěpán Černý. „Takovýto specializovaný operační trakt zaměřený na minimálně invazivní a hybridní operativu v tolika oborech medicíny je v České republice zcela unikátní a ani v evropském či celosvětovém měřítku nenajdeme mnoho podobných pracovišť,“ dodává.

Urologové mají s robotem nejdelší zkušenost

Současný tým robotických urologů Nemocnice Na Homolce tvoří lékaři, kteří dohromady mají zkušenosti z více než dvou tisíc robotických operací, provedených na třech generacích robotických systémů. V jejich čele stojí Oto Kőhler, jenž byl v roce 2006 oceněn jako první v České republice za prvních sto vykonaných robotických operací. Mimořádným uznáním práce jeho týmu bylo, že byl pověřen uspořádáním 5. ročníku nejprestižnějšího urologického setkání amerických a evropských robotických urologů v Praze v roce 2008. „Myslím, že po šestnácti letech existence robotického systému Da Vinci můžeme s jistotou konstatovat, že po éře otevřené a laparoskopické operativy jsme naplno vstoupili do éry operativy robotické,“ okomentoval vývoj Köhler. „Robotický operační systém Da Vinci umožnil posunout možnosti urologické operativy nejen u operací prostat, ale i u rekonstrukcí horních močových cest (ledvin a močovodu), při operacích močového měchýře, uzlin a mnoha dalších urologických onemocnění.“

Pro cévní chirurgy je robot stěžejní technologií

Velkou roli v rozvoji roboticky asistované chirurgie sehráli cévní chirurgové z Nemocnice Na Homolce, kteří dokázali okamžitě navázat na vlastní unikátní zkušenosti s laparoskopickými operacemi a jako jedni z prvních v Evropě začali robota využívat v cévní chirurgii k miniinvazivním zákrokům. Díky tomu se dnes mohou pochlubit počtem 365 provedených robotických cévních operací, což je nejvíce na světě. „92 procent našich operací za asistence robota tvoří zákroky kvůli výdutím na břišní části aorty a na pánevních tepnách. Výhodou je zejména mnohem nižší výskyt pooperačních komplikací a kýly v jizvě,“ zdůraznil primář cévní chirurgie Petr Štádler, který stejně jako řada dalších lékařů nepovažuje robotickou chirurgii za finančně nevýhodnou technologii. „Když se propočtou skutečně všechny náklady na robotický výkon, tedy včetně předoperačního a pooperačního průběhu, vyjde nakonec robotická operace levněji,“ vysvětluje.

Da Vinci Xi je nejnovější generace amerického robotického systému. Na trhu je od roku 2014. Na rozdíl od robotů předchozích generací má zcela novou konstrukci robotických ramen, usnadňující nastavení podle typu operace, navigační systém a možnost zcela unikátní synchronizace se speciálním operačním stolem. V České republice se na robotech Da Vinci operuje zatím v sedmi zdravotnických zařízeních. Od roku 2005 bylo v ČR provedeno více než 11 tisíc robotických výkonů.