Homeopatie, antroposofie a veřejné zdravotní pojištění

30 / 03 / 2017
Profesor Ivo Telec se věnuje právní oblasti ve zdravotnictví, optimalizaci vztahů mezi poskytovateli a klienty i zařazení dalších metod do systému zdravotní péče. Na našem sesterském webu www.tcmrevue.cz jsme přinesli řadu jeho odborných a přínosných statí, pro čtenáře a návštěvníky www.hospitalin.cz máme další zajímavý odkaz. Určitě si tento článek na www.zdravotnickepravo.info najděte!

Homeopatie a antroposofie patří ve Švýcarsku od května 2017 mezi trvale hrazené zdravotní výkony z veřejného zdravotního pojištění. Stalo se tak spolu s několika dalšími obory ústavně uznané komplementární medicíny v reakci na výsledek lidového hlasování. Akupunktura je trvale hrazena již dnes. Kromě zájmu pacientské veřejnosti a politiky svou roli sehrává nákladová efektivita homeopatik (a podobně antroposofik nebo spagyrik). O nákladové efektivitě hovoříme i u tradičních rostlinných léčivých přípravků. Význam má i klinická zkušenost s terapeutickou účinností v běžné klinické praxi, jedná-li se ovšem o homeopaticky nebo antroposoficky správnou praxi, jež odvisí od obsahu a úrovně zdravotnického vzdělávání v těchto oblastech. Právně vzato nemusí jít o přímočarou přírodovědeckou příčinnost mezi použitou farmakoterapií a změnou zdravotního stavu pacienta, jestliže postačuje míra pravděpodobnosti příčinnosti v právním smyslu.

V našem příspěvku se nezaobíráme všemi právními otázkami sledovaného tématu. Poukážeme si jen na některé dílčí prvky nebo sporné otázky. Některé podrobnější právní rozbory, týkající se celé komplementární a alternativní medicíny a veřejného zdravotního pojištění, vyjdou v časopisu Právník v půli roku 2017 pod názvem Sociální právo a veřejné zdravotní pojištění. Právě s ohledem na veřejné subjektivní sociální právo mají tyto právní otázky ústavní rozměr. Doplňme si jen, že v první polovině 90. let byla homeopatická vyšetření u nás hrazena z veřejného zdravotního pojištění, alespoň některými zdravotními pojišťovnami; viz Podnikovou zdravotní pojišťovnu Garant. (Akupunktura bývala běžně hrazena až do dubna 1997.)

Téma nahlížíme zdravotnickým právem; tzn. pohledem homeopatů nebo antroposofů, kteří jsou lékaři. Z hlediska veřejného zdravotního pojištění proto odhlížíme od zavedené praxe odborníků na homeopatii nebo antroposofickou medicínu (živnostníků nebo zaměstnanců), kteří nejsou lékaři ani jinými zdravotnickými povoláními. Podobně srov. stav u tradiční nebo přírodní medicíny, resp. přírodních léčitelů.

Celou stať si přečtete na tomto odkazu:

zdravotnickepravo.info/homeopatie-antroposofie-a-verejne-zdravotni-pojisteni/

 

Ivo Telec

profesor občanského práva a vedoucí katedry soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, advokát a mezinárodní rozhodce; ivo.telec@upol.cz