Hlavní město ve spolupráci s pražskou hygienou vydává doporučení domovům pro seniory

Hlavní město ve spolupráci s pražskou hygienou vydává doporučení domovům pro seniory
foto: www.praha.eu/MHMP logo
23 / 12 / 2021

Hlavní město společně s pražskou hygienickou stanicí vydalo doporučení domovům pro seniory ke zvýšené obezřetnosti v souvislosti s šířením koronaviru ve vazbě na variantu omikron.

Doporučení mají snížit riziko proniknutí nákazy do těchto pobytových zařízení pro nejohroženější skupiny obyvatel.

 

Současná situace a aktuální vývoj epidemie jsou i nadále ovlivněny komunitním šířením koronaviru, konkrétně varianty delta, která může mít schopnost částečného prolomení očkování a zároveň zvýšenou možnost přenosu. K tomu jsou nyní na místě i reálné obavy z komunitního šíření nové varianty omikron, která by měla být dvakrát až čtyřikrát nakažlivější a prolomení očkování je ještě pravděpodobnější.

 

Dále je podle radní Mileny Johnové nutné připočíst sezonní efekt, tedy respirační nákazy a vysoký počet rizikových kontaktů v populaci ve vnitřních prostorách v období podzimu a zimy, kde je pravděpodobnost rizikové expozice mnohem vyšší než ve venkovních prostorách. Významným rizikem je trvalé a kontinuální šíření mezi zranitelnými skupinami obyvatel. A v neposlední radě nedostatečná proočkovanost populace.

 

„Chceme zajistit bezpečí v domovech pro seniory, aniž bychom nyní během svátků bránili setkávání rodin s jejich blízkými. Proto s krajskou hygienickou stanicí vydáváme doporučení, která mají ochránit zejména klienty domovů pro seniory i personál, a prosíme veřejnost o pochopení a dodržování všech opatření při návštěvách jejich blízkých,“ říká Milena Johnová, radní hl. m. Prahy pro sociální politiku a zdravotnictví.

 

S ohledem na všechny rizikové faktory metropole spolu s Hygienickou stanicí hl. m. Prahy vyzývá vedení domovů pro seniory ke zvýšené opatrnosti v rámci návštěv a současně k dodržování následujících doporučení. 

 

1.     Uskutečnit vyšetření antigenními testy u všech návštěv v domovech pro seniory, bez ohledu na jejich vakcinační statut. Tedy vždy při každé návštěvě s frekvencí jednou za kalendářní den.

2.     Omezit návštěvy dětí, v případě návštěvy dětí učinit vyšetření antigenními testy u dětí od 3 let věku. 

3.     Návštěvy mají po celou dobu pobytu v domovech pro seniory respirátor.

4.     Návštěvníky s viditelnými projevy respiračního infektu vpustit pouze ve výjimečných situacích a vždy s provedeným PCR testem ne starším 24 hodin.

 

„Vzhledem k obavám z komunitního šíření varianty omikron, jejíž nakažlivost je asi dvakrát až čtyřikrát vyšší než u varianty delta, která nyní v populaci převažuje, jsme ve spolupráci s hlavním městem vydali doporučení pro pražské domovy seniorů ke zvýšené obezřetnosti. Jedná se zejména o antigenní testování všech návštěvníků, než vstoupí do zařízení, nebo omezení návštěv, zejména dětí,“ doplňuje Zdeňka Jágrová, ředitelka Hygienické stanice hl. m. Prahy.

 

Tagy článku