Hlavní hygienik ČR: Také v letošní sezóně sledujeme kvalitu vody ke koupání

13 / 07 / 2015

Koupání ve volné přírodě je v průběhu letní rekreační sezóny každoročně sledováno a kontrolováno orgány ochrany veřejného zdraví. I v letošním roce probíhá monitorování přírodních koupališť po dvou liniích – kvalita vody je sledována v koupalištích, která mají provozovatele, ale také v koupacích oblastech bez provozovatele. Kontroly se provádějí i ve venkovních koupalištích umělých

logo-mzcr

„V letošní sezóně je orgány ochrany veřejného zdraví kontrolováno 119 lokalit, přičemž kvalita vody je posuzována z pohledu mikrobiologického, fyzikálně-chemického a z hlediska výskytu sinic. Na lokalitách, kde byl zaznamenán výskyt sinic, což je naprostá většina koupacích ploch v naší republice, se kontrola provádí 1x za 14 dní, v ostatních případech 1x za měsíc. Na základě prováděných rozborů probíhá odborné vyhodnocení kvality vody a lokalita je označena jedním ze zavedených symbolů kvality vody,“ říká hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta.

Kategorie kvality vody ke koupání v přírodě:

Voda vhodná ke koupání:

Nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi.

Voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými  vlastnostmi:

Nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi.

Zhoršená jakost vody:

Mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat.

Voda nevhodná ke koupání

Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání nelze doporučit zejména pro citlivé jedince (děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem).                                                                                                                                                                                                          

Voda nebezpečná ke koupání:

Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví, vyhlašuje se zákaz koupání.

Vedle sledovaných přírodních koupališť existují samozřejmě ještě další přírodní vodní plochy, které mohou být využívány ke koupání. Je však nutno si uvědomit, že kvalita vody není na těchto místech sledována a koupání tedy probíhá  na vlastní riziko, přičemž zodpovědnost za děti nesou rodiče.

I v letošním roce jsou v koupací sezóně v provozu webové stránky www.koupacivody.cz spravované Ministerstvem zdravotnictví, které velmi přehledně ukazují jak místa, která jsou z tohoto pohledu sledována, tak jejich aktuální kvalitu vody.